Skip to content

Katolske nyheter uke 36

Nyheter uke 36

Katolsk nyheter kommer hver fredag på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no.

Norge

Sist uke ble det kjent at biskop Berislav Grgic har fått innvilget sin avskjedssøknad som biskop i Tromsø stift på grunn av helsemessige årsaker. Biskop Erik Varden er utnevnt til administrator for Tromsø stift inntil ny biskop blir utnevnt.

Norsk Katolsk Bisperåd utgjøres av biskopene for de tre bispedømmene i Norge, og Liturgikommisjonen er ett av de felles initiativer som ligger under bisperådet. Denne kommisjonen har 14 medlemmer, 7 av dem møttes på Katarinahjemmet sist uke. Den største oppgaven som ligger på kommisjonens bord nå, er revideringen av Norsk Missale. Fra 1. august i år til 1. februar neste år, er forslaget ute på høring. Les mer om både høringen og kommisjonen her: https://liturgikommisjonen.katolsk.no

Foto: Katarinahjemmet Oslo – Facebook

5. september feirer Kirken minnet om den hellige Mor Teresa av Calcutta. Det ble feiret ganske spesielt i Bergen hvor Mor Teresa-søstrene har sitt virke i Norge. Mor Teresa-søstrene etablerte seg i Bergen i 2002. De er fire søstre fra Polen, Nederland, Frankrike og India som bor i Birgittahjemmet ved st. Paul kirke.

Menigheten i Bergen arrangerer 16.september pilegrimsvandring til Det hellige kors kirke i Fana. Dette er en årlig foreteelse som starter fra St. Paul kirke kl. 10.45 og avsluttes med messe i Fana kirke kl. 16.00.

Mer om Fana kirke: https://norgeskirker.no/wiki/Fana_kirke

Foto: Bergen.katolsk.no

St. Eystein presteseminar i Oslo var fylt til randen 1.-3, september da bispedømmets preste- og diakonstudenter hadde sin årlige fellessamling. 13 studenter fylte lokalene sammen med medlemmer av seminarets stab og bispedømmets diakonkommisjon. På programmet stod foruten bønn og sosialt samvær, temaet nyere norsk historie og kirkeliv. Det var undervisning ved førsteamanuensis emeritus Kristin Norseth, besøk i pinsemenigheten Filadelfia i Oslo og utflukt til “det katolske ytre Østfold”: menighetene i Moss, Halden og Fredrikstad. Både kapellet og spisesalen fikk testet sin makskapasitet i løpet av dagene. Hensikten med samlingen, som ble arrangert for tredje år på rad, er ikke minst å etablere vennskap mellom kirkens vordende prester og diakoner, til glede både for dem selv og menighetene de skal gjøre tjeneste i.

Andre og Aleksander som rett før sommeren ble ferdig med sitt propaedeutiske år i Valladolid står her sammen med de tre ferskeste prestestudentene. Foto: St. Eystein presteseminar

Nye prester til Trondheim

Det er kommet to nye prester til Trondheim, og det ventes en tredje. De to er Fr. Vinoth Kumar, født i 1988 i Kerala i India, presteviet i 2018, og José Benedito de Moraes Machado, født i 1955 i Taubaté i Brasil, presteviet i 1983. Begge tilhører de kongregasjonen for prestene av Det hellige hjerte, Jesu Hjerte-fedrene eller «dehonianerne» som de også kalles, oppkalt etter grunnleggeren P. Leon Dehon. Menigheten i Trondheim ble i sin tid grunnlagt av en annen Jesu hjerte-kongregasjon. Og den første kirken var viet til Det hellige hjerte.

I anledning prestenes ankomst skriver biskop Erik følgende: Grunnleggeren til våre nye presters kongregasjon, Pater Léon Dehon, besøkte Trondheim i 1863. Han skrev da følgende: “Trondheim var før i tiden en hellig stad. Talløse undre fant sted på hellig Olavs grav i domkirken. Byen og Munkholmen var fulle av klostre. Nå finnes der kun en liten katolsk misjon, men troen går fremad. Av hele mitt hjerte bad jeg St Olav for det gode norske folks omvendelse.” “Store ting tar tid”, pleide Kardinal Newman å si. Nå er altså dehonianerne her. Måtte vi sammen, i Jesu navn, hjelpe hverandre på veien til omvendelse og hellighet.

Saligkåring

Denne helgen blir en hel familie saligkåret. Det dreier seg om ekteparet Józef og Wiktoria Ulma og deres syv barn. Familien levde i en liten by, Markowa, i Polen og skjulte jøder under 2. verdenskrig.

Foto:Press Office of the postulator of the beatification process of the Ulma Family

De skjulte 8 jødiske flyktninger i et og et halvt år selv om de visste det var forbundet med dødsstraff å skjule jøder. De ble oppdaget, og den 24. mars 1944 ble hele familien ble drept sammen med jødene de holdt skjult. Wiktoria var 7 måneder på vei da hun ble henrettet. Da var fødselen i gang, og den lille gutten blir også regnet med blant martyrene. Gjennom foreldrenes martyrdom mottok det lille barnet bloddåpen og regnes som martyr sammen med sine seks søsken. Familien har i Israel posthumt fått den ærefulle tittelen «Righteous among the Nations», og blir altså nå også æret som salige.

Mer om familien Ulma

Du kan følge messen med saligkåringen på www.ewtn.no/tv søndag morgen.

Pave Frans og synoden

«Kirken er ikke noe parlament», sa pave Frans under pressekonferansen på flyet på vei hjem fra Mongolia. Den synodale prosessen baserer seg på dialog, og der har ideologi ingen plass, ifølge paven. Han sa også at «det er viktig å ta vare på den synodale atmosfæren», representantene skal ha frihet til å uttale seg, der skal være øyeblikk av stillhet og bønn. Synoden om synodalitet har 300 deltagere, og det er første gang også legfolk har tale- og stemmerett. En synode er et rådgivende, ikke besluttende, organ for paven. Paven la også til at forhandlingene og møtene ikke er åpne for journalister, men at det vil bli gitt pressebriefinger underveis. Dette til tross for at pave Frans, henvendt til journalister bare for et par uker siden, ba om deres hjelp for å skape blest om synoden om synodalitet.

Foto: Vatican Media

Pave Frans fikk også spørsmål om polariseringen forut synoden, hvor det ble henvist til en nylig utkommet bok, “The Synodal Process Is a Pandora’s Box” med et forord av kardinal Burke. Paven mener at «ideologi ligger til grunn for kritikken», og at ideologi ikke har noen plass i synoden.

En av de mange som reflekterer rundt synoden, er den amerikanske vatikanisten John Allen. Han sier at synoden kommer til å tiltrekke seg stor medieoppmerksomhet, og at fokus høyst sannsynlig kommer til å være på spørsmål som kvinnelige prester, gifte prester, transrettigheter, likekjønnet samliv o.l., og vil garantert fyre opp under spenninger og konflikter.

Allen sier at han har dekket 14 synoder fra 1990-årene og utover, og sier at det som skjer inne i synodehallen og det som blir gjengitt i media er to forskjellige ting. Det er viktig å huske, sier han, at en synode er en «reise, ikke et mål». Det viktigste synoden kan gjøre er å speile den globale katolisismen når deltagere fra alle deler av verden kommer sammen for å dele erfaringer og perspektiver.

Kanskje har John Allen et poeng når han foreslår «spilleregler» for synoden: at den første som anklager noen for å være heretiker eller for å være rigid er ute!

https://cruxnow.com/news-analysis/2023/09/a-modest-proposal-for-synod-punditry-first-accusation-of-heresy-or-rigidity-loses


 

Katolsk nyheter kommer hver fredag på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne