Skip to content

‘Dignitas Infinita’: Nytt dokument fra Vatikanet om menneskeverd fordømmer kjønnsskifte, surrogati og abort

‘Dignitas Infinita’: Nytt dokument fra Vatikanet om menneskeverd fordømmer kjønnsskifte, surrogati og abort
Av Tyler Arnold/CNA

I erklæringen advarer dikasteriet mot trusler mot menneskeverdet som begynner ved unnfangelsen, som er til stede gjennom hele svangerskapet, og som truer menneskeheten mot livets slutt.

Deltakere leser det nye dokumentet under en pressekonferanse i Vatikanet 8. april 2024. (foto: Daniel Ibanez / EWTN News )

Vatikanets øverste doktrinære kontor utga mandag en erklæring om menneskeverdet som tar for seg økende bekymringer som kjønnsteori, kjønnsskifte, surrogati og eutanasi i tillegg til abort, fattigdom, menneskehandel og krig.

“I møte med så mange overgrep mot menneskeverdet som alvorlig truer framtiden for menneskeheten, oppfordrer kirken til å fremme verdigheten til ethvert menneske, uavhengig av fysiske, mentale, kulturelle, sosiale og religiøse egenskaper”, heter det i erklæringen fra Vatikanet, som er utgitt av Dikasteriet for troslæren.

I erklæringen, som har fått tittelen Dignitas Infinita, som betyr “uendelig verdighet”, heter det at kirken fremhever disse bekymringene “med håp, i tillit til kraften som strømmer fra den oppstandne Kristus, som fullt ut har åpenbart den fullstendige verdigheten til enhver mann og kvinne.”

Abort, eutanasi og surrogati

I erklæringen advarer dikasteriet mot trusler mot menneskeverdet som begynner ved unnfangelsen, eksisterer gjennom svangerskapet, og som truer menneskeheten mot livets slutt.

Erklæringen siterer Johannes Paul IIs encyklika Evangelium Vitae om abort, og viser til at paven lærte at “provosert abort er det bevisste og direkte drap, uansett hvordan det utføres, på et menneske i den første fasen av dets eksistens, fra unnfangelse til fødsel”.

Ifølge pave Frans’ apostoliske formaning Evangelii Gaudium, som også siteres i erklæringen, er de ufødte barna “de mest forsvarsløse og uskyldige blant oss”, og i vår tid “forsøker man å nekte dem deres menneskeverd og gjøre med dem hva man vil, ta livet av dem og vedta lover som hindrer enhver i å stå i veien for dette”.

Erklæringen advarer også om at eutanasi og legeassistert selvmord “raskt vinner terreng” i enkelte deler av verden, noe som ifølge erklæringen er “unikt fordi det utnytter en feilaktig forståelse av menneskeverdet til å vende begrepet verdighet mot selve livet”.

“Selv i sin mest ulykkelige tilstand bærer menneskelivet i seg en verdighet som alltid må opprettholdes, som aldri kan gå tapt, og som krever absolutt respekt”, “, heter det i erklæringen. “Det finnes faktisk ingen omstendigheter der menneskelivet ikke lenger har verdighet og dermed kan avsluttes.”

Et annet problem som tas opp i dokumentet, er bruken av surrogati, der det påpekes at “det uendelig verdifulle barnet blir et simpelt objekt” i prosessen.

“På grunn av denne ukrenkelige verdigheten har barnet rett til å ha en fullt ut menneskelig (og ikke kunstig fremkalt) opprinnelse og til å motta gaven av et liv som uttrykker både giverens og mottakerens verdighet”, heter det videre i erklæringen.

“Å anerkjenne menneskets verdighet innebærer også å anerkjenne alle dimensjoner av verdigheten til det ekteskapelige samliv og menneskelig fruktbarhet. I lys av dette kan ikke det legitime ønsket om å få et barn forvandles til en “rett til et barn” som ikke respekterer barnets verdighet som mottaker av livets gave.”

Kjønnsteori og kjønnsskifteoperasjoner

Mens mange vestlige land fortsetter å fremme kjønnsideologi og diskuterer hvorvidt mindreårige skal få tilgang til pubertetsblokkere kjønnskorrigerende operasjoner, slår Vatikanet fast at ideologien “har til hensikt å fornekte den største forskjellen som finnes mellom levende vesener: forskjellen mellom kjønnene”.

Erklæringen understreker at “alle forsøk på å tilsløre henvisningen til den uutslettelige kjønnsforskjellen mellom mann og kvinne må avvises” og at “bare ved å anerkjenne og akseptere denne forskjellen i gjensidighet kan hver enkelt person fullt ut oppdage seg selv, sin verdighet og sin identitet.”

Vatikanet påpeker at en menneskekropp også har del i verdigheten til Guds bilde, og at mennesker er kalt til å akseptere og respektere kroppen slik den ble skapt: “Kroppen har del i denne verdigheten ettersom den er utstyrt med personlige egenskaper, særlig når gjelder kjønn.”

“Ethvert inngrep for å endre kjønn risikerer som regel å true den unike verdigheten personen har fått fra unnfangelsesøyeblikket”, legger Vatikanet til.

For å respektere menneskeverdet fordømmer erklæringen også urettferdig diskriminering, aggresjon og vold rettet mot enkeltpersoner på grunn av seksuell legning.

“Det bør fordømmes som i strid med menneskeverdet at ikke få mennesker noen steder fengsles, tortureres og til og med fratas livets goder utelukkende på grunn av sin seksuelle legning”, skriver Vatikanet.


Denne saken ble først publisert på Catholic News Agency, som er EWTN Norges nyhetspartner.

Francesca er Social Media Manager for Catholic News Agency. Hun er utdannet innen kommunikasjon med hovedvekt på digitale medier ved University of Colorado – Denver. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne