Skip to content

15.januar på EWTN Norge

15.januar på EWTN Norge | 2. uke i det alminnelige kirkeår, mandag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans klokken 12.00
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen


Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Måtte all jorden tilbe deg, Gud, og synge din pris,
synge ditt navns ære, du Høyeste.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du som styrer alt i himmel og på jord, og har makt over menneskenes hjerter, lytt i nåde til ditt folks bønner, og gi oss fred i våre dager. Ved vår Herre …

1.Lesning 1 Sam 15,16–23

I de dager sa Samuel til Saul: «Hold opp! Jeg skal kunngjøre deg hva Herren har talt til meg i natt.» «Tal!» svarte Saul. Samuel sa: «Enda du har så små tanker om deg selv, er du likevel høvding for Israels stammer. Herren salvet deg til konge over Israel, Han sendte deg av sted og sa: Gå og bannlys amalekittene, dette syndige folket, og strid mot dem til du har gjort ende på dem! Hvorfor adlød du ikke Herrens ord, men kastet deg over byttet og gjorde det som var Herren imot?» Saul svarte: «Jeg adlød Herrens ord og gikk den veien Herren sendte meg. Jeg førte Agag, amalekittkongen, hit, og gjorde ende på amalekittene. Men folket tok en del småfe og storfe av byttet, det beste av det som var bannlyst, for å ofre det til Herren din Gud her i Gilgal.» Da sa Samuel:

«Bryr Herren seg om brennoffer og slaktoffer som han bryr seg om lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer og villighet bedre enn fett av værer. Tross er jevngodt med spådomssynd, gjenstridighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, forkaster han deg som konge.»

Responsoriesalme Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23

Omkved: Den som vandrer på den rette vei, ham lar jeg se Guds frelse.

Jeg laster deg ikke for dine slaktoffer,
dine brennoffer har jeg stadig for øye.
Men jeg tar ikke okser fra ditt hus
eller bukker fra dine kveer.

Hva har du med å fortelle om mine bud
og ta min pakt i din munn?
Du som hater all tukt
og kaster mine ord bak din rygg.

Slikt har du gjort – og jeg skulle tie?
Mener du at jeg er som du?
Jeg refser deg og holder det frem for deg.
Den som vandrer på den rette vei,
ham lar jeg se Guds frelse.

Evangelievers

Halleluja. Levende og aktivt er Guds ord; det dømmer hver bevegelse, hver tanke i hjertets innerste. Halleluja.

Dagens evangelium Mark 2,18–22

En dag Johannes’ disipler og fariseerne fastet, kom det noen til Jesus og spurte: «Hvordan har det seg at dine disipler ikke faster, når fariseerne og Johannes’ disipler gjør det?» Jesus svarte: «Kan vel brudgommens venner faste, så lenge de har brudgommen blant seg? Nei, så lenge de er sammen med brudgommen, kan de ikke faste. Men det kommer en tid, da brudgommen skal bli tatt fra dem, og da, da kommer de til å faste. – Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på en gammel kappe, for da river det nye tøyet noe av det gamle med seg, så riften blir verre. Og ingen fyller ny vin på gamle skinnsekker, for da blir sekkene sprengt, og både de og vinen blir ødelagt. Nei, ny vin på friske skinnsekker!»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du her


Nye program:Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne