Skip to content

6. februar på EWTN Norge

6.februar på EWTN Norge | 5. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans klokken 12.00
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

 

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Kom, la oss tilbe Gud, kaste oss ned for Herren!
Han har skapt oss, han er Herren, vår Gud.

Kirkebønn

Herre, våk over din familie med faderlig kjærlighet. Ta den i ditt vern, for den setter sin lit til din nåde alene. Ved vår Herre …

1.Lesning 1 Kong 8,22–23.27–30

I de dager trådte Salomo frem for Herrens alter midt for hele Israels menighet. Han bredte ut sine hender mot himmelen og sa: «Herre, Israels Gud! Det er ingen Gud som du, hverken der oppe i himmelen eller her nede på jorden. Du holder pakten med dine tjenere og lar din godhet mot dem vare ved, når de ferdes for ditt åsyn av hele sitt hjerte.

Men bor Gud virkelig på jorden? Se, himmelen, ja, himlenes himler rommer deg ikke, langt mindre dette hus som jeg har bygget! Vend deg til din tjeners bønn og påkallelse, Herre min Gud, og hør det rop og den bønn som din tjener bærer frem for ditt åsyn i dag! La dine øyne være opplatt mot dette hus natt og dag, mot det sted som du har sagt dette om: Der skal mitt navn bo – så du hører den bønn som din tjener bærer frem på dette sted! Ja, hør den inderlige bønn som din tjener og ditt folk Israel ber på dette sted! Og når du hører den der du bor i himmelen, så bønnhør og tilgi!»

Responsoriesalme Sal 84(83),3.4.5+10.11

Omkved: Hvor elskelige er dine boliger, Herre, hærskarenes Gud.

Min sjel vansmekter av lengsel efter Herrens forgård.
Med fryd roper jeg til den levende Gud.

Spurven har funnet et hjem,
og svalen et rede for sine unger
i din helligdom, Herre, min konge og min Gud.

Salige de som bor i ditt hus,
uten opphør skal de lovsynge deg.
Gud, vårt skjold, vend blikket hit,
se på din salvedes åsyn.

En dag i din forgård er bedre enn tusen ellers,
templets terskel bedre enn gudløses telt.

Evangelievers

Halleluja. Bøy mitt hjerte efter din vilje, la din lov være min nåde. Halleluja.

Dagens evangelium Mark 7,1–13

På den tid samlet fariseerne seg om Jesus sammen med noen lovkyndige fra Jerusalem. De hadde lagt merke til at noen av hans disipler spiste med vanhellige, det vil si uvaskede, hender. (Fariseerne og alle jøder vasker nemlig alltid hendene på en bestemt måte før de spiser, det er en tradisjon fra gammelt av. Og de spiser ingenting som kommer fra markedet, uten at de har skylt det med vann. Og mange andre slike forskrifter har de å iaktta: vasking av kopper og kar og kobberfat.) Fariseerne og de lovkyndige spør ham da: «Hvorfor følger ikke dine disipler tradisjonen fra våre fedre, men spiser med vanhellige hender?» Men han svarte: «Sannelig var det rett, hva Jesaja sa om dere hyklere:

‘Dette folk ærer meg med lebene mens deres hjerter er langt borte fra meg. Så dyrker de meg forgjeves, for deres lære er menneskebud.’ Ja, nettopp: Guds bud lar dere være å følge, mens dere overholder menneskelige tradisjoner.»

Og han føyde til: «Guds bud setter dere pent til side, for å kunne holde på deres egne tradisjoner! Moses sa: ‘Du skal hedre din far og din mor,’ og: ‘Den som forbanner sin far eller mor, skal dø.’ Dere derimot – hvis en mann sier til sin far eller mor: ‘Jeg erklærer for korban (tempelgave) det du skulle hatt til hjelp av meg’ – da tillater dere ham ikke lenger å gjøre noe for sin far eller sin mor. Og dermed opphever dere Guds bud for å følge deres egen tradisjon. Og meget annet av samme sort gjør dere.»

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du herNye program:Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Evangelieforklaringer | Den hellige Birgitta

Evangelieforklaringer med pater Arne Marco.Velkommen til “Evangelieforklaringer med pater Arne Marco”, hvor vi tar utgangspunkt i dagens evangelietekst. Stemme: P. Arne Marco Kirsebom.Regi og produsent:

Mer nyheter

Bidrag etter emne