Skip to content

Om Olavsarven, historien og moderne verdier | Katolsk forum

Forberedelsene til en nasjonal feiring av tusenårsminnet for Kong Olavs død i slaget på Stiklestad er allerede i full gang over hele landet. Samtidig diskuteres det i hvilken grad det som utspilte seg for tusen år siden inneholder varige verdier for dagens samfunn, som er både sekulært og flerreligiøst. Og hva med middelalderen – var den bare «mørk» slik tabloide nyhetskanaler lenge har påstått?

Førsteamanuensis em. Jan Schumacher har som kirkehistoriker arbeidet mye med middelalderen. Samtidig er han også praktiserende katolikk og medlem av Den katolske kirkes nasjonale Olsok- kommisjon.

I kveldens foredrag vil han ut fra begge disse ståsteder reflektere over Olavstradisjonen og norske verdier og tenke litt høyt over hvor krevende det kan være å feire fortiden.

Støtt vårt arbeid:

Ansvarlig produsent: Pål Johannes Nes
Video og lyd: Frank Hegland og Ivan Vu

Sendingen er produsert av EWTN Norge.

Støtt vårt arbeid på vipps 650212.

Ⓒ EWTN Norge 2023

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne