Skip to content

Florian Pletscher og Ivan Banovic innsatt som lektorer

Søndag den 22. januar ble Florian Pletscher og Ivan Banovic innsatt som lektorer i St Olavs Domkirke av Biskop Erik.

Med ord fra Kirkens rituale, formante biskopen dem slik:

‘Som lesere og bærere av Guds Ord, vil dere bistå i Kirkens oppdrag: Å forkynne evangeliet til jordens ende. Mens dere gjør Guds Ord hørbart for andre, skal dere selv ta imot det i lydhørhet overfor Den hellige Ånd. Ha Ordet alltid i tankene, slik at dere daglig styrkes i kjærlighet til Skriften. Måtte alt dere sier og gjør vitne for verden om vår Frelser, Jesus Kristus.’

Ivan Banovic ble født i 1986 i Serbia. Florian Pletscher ble født i 1992 i Tyskland. De har begge vært volontører ved klosteret på Tautra, og er for tiden fulltids engasjert i norskopplæring mens de bidrar med frivillig arbeid for vårt Stift.

Alle foto: Ivan Vu

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Den hellige Antonius av Padova

Den hellige Antonius av Padova Kirken feirer den hellige fransiskanerpresten Antonius av Padova på hans dødsdag den 13. juni. Selv om han i dag gjerne

Mer nyheter

Bidrag etter emne