Skip to content

Festen for den hellige apostelen Johannes

Festen for den hellige apostelen Johannes

Apostelen Johannes var en Jesu tolv apostler. Han var galileer, sønn av Sebedeus og Salome, og yngre bror av apostelen Jakob. Kirken feirer ham den 27. desember.

I Johannesevangeliet refererer forfatteren til den disippelen «som Jesus hadde kjær» (Joh 20,2). Dette har vært tolket som en biografisk kommentar fra Johannes selv, som fortsatt levde på 90-tallet e.Kr. Da han fulgte Jesus som en av Hans disipler, var han antakelig i tenårene. Jesus elsket alle disiplene sine, men Johannes’ ungdom og iver rørte ham trolig på en spesiell måte.

Johannes var med Jesus helt fra begynnelsen av hans virke og til slutt gjennom lidelsen. Han sto sammen med Maria under korset da Jesus ble korsfestet. I avskjedsordene viste Jesus sin tillit til Johannes ved at han bød ham å ta vare på Maria, og Maria å ta vare på Johannes. I dette oppdraget ser Kirken ikke bare en jordisk, men en overnaturlig forpliktelse. Slik vil Jesus at alle hans disipler til alle tider skal være i Marias varetekt, og likeledes Maria i deres.

Joh 19:26-27: Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til sin mor: «Kvinne, dette er din sønn.» Deretter sa han til disippelen: «Dette er din mor.» Fra da av tok disippelen henne hjem til seg.

Hvilke begivenheter i Jesu liv var Johannes vitne til?
I tillegg til å være sammen med Jesus i Hans offentlige virke, var Johannes også med i gruppen av tre apostler, sammen med Peter og Jakob, som Herren tok til side ved noen spesielle anledninger. Dette skjedde da Jairus’ datter ble oppreist fra de døde, ved Herrens forklarelse (Transfigurasjonen) og da Jesus led i Getsemane, kvelden før korsfestelsen.

Hvordan gikk det med den hellige Johannes, Jesu siste disippel?
Etter at Jesus for opp til Himmelen, tok Johannes ansvar for Maria. I tillegg til dette grunnla han mange kirker i Lilleasia, Hellas og langs Svartehavet. Tidlige skriftlige kilder forteller at keiser Domitian (89-96 e.Kr.) fikk Johannes arrestert, bragt til Roma og kastet i kokende olje. Ifølge tradisjonen var keiseren selv til stede. Da det viste seg at Johannes kom uskadet fra hendelsen, ble tilskuerne redde og ba keiseren spare hans liv. Det endte med at han ble forvist til den greske øya Patmos i Egeerhavet. Det var her han hadde den mystiske opplevelsen han forteller om i Johannes Åpenbaring. Da keiser Domitian døde, vendte Johannes tilbake til Efesos, der han levde til han ble nærmere 100 år. Johannes er den eneste av apostlene som ikke døde som martyr.

Hva skrev Johannes?
Ifølge tradisjonen er han forfatter av det fjerde evangeliet, tre brev og Johannes’ åpenbaring. Johannesevangeliet utmerker seg som et modent teologisk verk, forfattet av en apostel som fikk muligheten til å reflektere over Jesu mysterium gjennom et langt liv.

Hvordan vet vi at det var apostelen Johannes som skrev Johannesevangeliet?
Den hellige Ireneus identifiserer apostelen Johannes som forfatter av det fjerde evangeliet. Dette er viktig, fordi Ireneus’ lærer var den hellige Polykarp, som igjen var disippel av Johannes. Intern dokumentasjon i selve Evangeliet viser tydelig at forfatteren har vært både deltaker i og øyevitne til hendelsene, noe som kommer frem i de detaljerte beskrivelsene og den personlige forbindelsen til Johannes. Et eksempel på dette er korsfestelsen, der Johannes var den eneste av disiplene som var til stede, og der Maria ble overgitt til hans varetekt.

På hvilken måte er Johannesevangeliet forskjellig fra evangeliene etter Matteus, Markus og Lukas (De synoptiske evangeliene)?
Catholic Encyclopedia sier: «I større grad enn i De synoptiske evangeliene kretser det fjerde evangeliet om Frelserens Person. Fra de aller første ordene vender Johannes blikket mot evighetens innerste rom, til Ordet som var hos Gud. Han får aldri nok av å beskrive Ordets herlighet, Ordet som tok bolig blant oss, så vi kunne motta nåden og sannheten som kom med Kristus. Som bevis på Frelserens guddommelighet gjengir forfatteren noen av de store undrene der Jesus viser at han faktisk er Gud. Men i enda større grad vil han lede oss til en dypere forståelse av Jesu guddommelighet gjennom ordene Han brukte i samtaler og undervisning. Det største av alle undre er ifølge Johannes’ fremstilling Jesu guddommelige kjærlighet, og det er dette han vil innprente oss med sitt evangelium.»

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm

Denne teksten er en del av EWTN Norge sin presentasjon av Tider og fester i kirkeåret.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Mer om den hellige apostelen Johannes
Last ned e-boken Franciscan Crown Rosary ebook The Twelve eBook

Tidebønner:
Laudes | Den hellige Johannes
Vesper | Den hellige Johannes

Hør også:
Evangelieforklaringer | Den hellige Johannes

Video:

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne