Skip to content

Ukens nyheter | Vigslingen av Munkeby

Nyheter uke 48
01.12.2023 EWTN Norge

Denne uken løfter vi frem vigslingen av klosterkirken på Munkeby og 20 årsjubileet til søstrene på Hønefoss. Vi følger opp lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi, hører litt om kristenretten på Moster, om Kirken i Sverige, Tyskland og Polen, om en ny biskop i Tyrkia, om sanksjonene mot kardinal Burke, og om de kristnes situasjon i Det hellige land. Til slutt en annerledes adventskalender!


EWTN Norge drives av en stor gruppe dedikerte frivillige og finansieres utelukkende av bidrag fra våre lesere, lyttere og seere. Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å spre evangeliet til enda flere mennesker i Norge. Takk til alle som bidrar med å hjelpe oss å spre troen i Norge.

Kirkevigsling Munkeby

Tirsdag 5. desember blir klosterkirken på Munkeby vigslet.
Munkeby klosterkirke er den tredje kirken eller kapellet som blir vigslet i Norge på tre måneder. I september ble Sta Barbara kirke vigslet på Kongsberg, og i oktober ble et nytt kapell vigslet på Stord. Det er stort! Ikke minst tatt i betraktning at kirker stenges og menigheter slås sammen i Mellom-Europa.

På EWTN Norge forsetter vi å be for kall for Munkeby hver dag frem til vigslingen. Be en rosenkrans for kall hver dag sammen med oss kl 12.00 eller når det måtte passe for deg.

Hele seremonien tirsdag 5.desember kl 12.00 kan følges her.

 

Søstrene på Hønefoss 20 år i Norge

Tirsdag 5. desember feirer søstrene på Hønefoss 20-årsjubileum for ankomsten til Norge. Søstrene av Det hellige kors, Nha Trang, kom fra Vietnam for å etablere en kommunitet på Hønefoss. Der deltar de i menighetens liv samtidig som de ivaretar andre oppgaver. Sr. Lucia (52), som er priorinne, arbeider i Tribunalet i OKB og ved Hønefoss sykehus. Hun er sykepleier fra Vietnam. Sr. Lucia var en av fire søstre som kom til Hønefoss i hagl og mørke den 5. desember for 20 år siden. Trist og svart overalt, husker hun, ikke et grønt blad å se noe sted. Men hun tok både språket og kulturen raskt, og er vel på plass i menighet og bispedømme. På spørsmål om hva som førte dem til Norge, sier hun: Menigheten på Hønefoss var grunnlagt av søstre, St. Franciskus Xaverius-søstrene, og da de trakk seg tilbake til Bergen, oppsto et hull i menigheten. Både menigheten og den daværende sognepresten, pastor Andre-Marie Vinh, savnet søstre. Og da OKB vurderte å selge søstrenes hus – (både kirke, prestebolig og søstrenes hus ligger i flukt med hverandre langs elven) – bestemte pastor Vinh seg for å gå aktivt ut for å få tak i søstre. Han prøvde i Europa, men uten hell. Så til Vietnam hvor han først ble frarådet å spørre søstre fra Det hellige kors, fordi det allerede finnes en kommunitet fra den kongregasjonen i Norge; søstrene av Quy Nhon på Lillestrøm, men fra et annet bispedømme i Vietnam. Det endte opp med søstrene fra Nha Trang likevel, og fire søstre ankom altså Hønefoss for 20 år siden og har siden vært et verdifullt tilskudd i Kirken i Norge. I 2011 etablerte de enda et fellesskap på Marias Minde i Bergen, St. Franciskussøstrenes hovedhus, hvor en viktig oppgave er å bistå St. Franciskussøstre samtidig som søstrene arbeider innen eldreomsorg og i barnehage, og tar seg av oppgaver i menigheten. All grunn til å feire dem og be for dem!

Katolsk.no har en artikkel om dem her:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Konverteringsterapi

Bølgene omkring lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi fortsetter. Avisen Dagen har i et oppslag intervjuet Svein Tuastad. Han er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, og har skrevet doktorgrad om kristendom i norske skoler og privatskoler.

Fra et liberalt ståsted synes jeg forslaget er hårreisende, sier han. Slik Tuastad ser det, har det skjedd et rolleskifte. Kristne verdier har gått fra å være majoritetssynspunkter i etterkrigstiden til i dag å utgjøre minoritetsposisjoner som trenger å bli møtt med toleranse for ulike meninger.

«Nå har vi en sekulær intoleranse som også befinner seg i statsrådsstolene. Dette er et illiberalt og intolerant lovforslag. Hele ideen om at staten skal blande seg inn i og overstyre hva voksne mennesker mener og gjør frivillig, er dypt bekymringsverdig», sier han, og mener lovforslaget krenker grunnleggende rettigheter som ytrings- og trosfrihet.
Les mer hos Dagen.

Også Vårt Land og Klassekampen har skrevet om lovforslaget som trolig får flertall i Stortinget.

Forbud mot konverteringsterapi

Lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi innebærer strafferammer på bot eller fengsel inntil tre år, økende til seks år for grove overtredelser. Lovforslaget tydeliggjør at bruk av “religiøst baserte metoder” for å påvirke en persons “seksuelle orientering eller kjønnsidentitet” blir ulovlig. Dette inkluderer handlinger som forbønn, demonutdrivelse, offentlig håndspåleggelse og andre systematiske helbredelsesforsøk. Lovforslaget påpeker at det ikke har til hensikt å begrense en persons kontakt med “høyere makter”. Ren religiøs overbevisning, holdning til seksual- og samlivsmoral, ordinær forkynnelse og sitering av religiøse skrifter vil ikke falle inn under forbudet, med mindre det inngår i et religiøst ritual, bønn eller lignende.

Forslaget til ny § 270 i straffeloven lyder: «Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.» Strafferammen skal være inntil 6 år for det som kan defineres som grov form for konverteringsterapi (kilde: www.regjeringen.no).

Kristenretten på Moster

Mens vi venter på kristningsjubileet i 2030, kan vi legge turen innom Moster i Bømlo neste år.
Da er det tusen år siden våre første kristne lover ble vedtatt. Den største rettsreformen vi har hatt noensinne, skriver Haakon Georg Moe, leder for Felleskristen komité, Kristenrettsjubiléet Moster 2024.

Han skriver: «Grunnloven av 1814 feirer vi hvert år. Kristenretten har de færreste hørt om. Likevel har Kristenretten hatt større betydning for hvordan livet i Norge skal leves enn grunnloven.

En rekke verdier vi tar for gitt stammer fra Kristenretten. Og det hele startet på Moster, hvor man vedtok at landet skulle bygges ved lov, og «ikkje med ulov øydast».

Alle barn skulle vokse opp, ingen skulle settes ut i skogen til ville dyr. Treller skulle etter hvert frigis. Alle fikk fri én dag i uken, selv trellene. Blot (ofring), menneskeofring og rituelle drap ble forbudt. Menn skulle ikke lenger ta seg elskerinner eller flere koner. Fattige skulle få understøttelse og hjelp gjennom kirken. Alt ble ikke gjennomført over natten, men en ny retning var satt!

Samlet sett var dette en sann revolusjon, kanskje den eneste virkelige revolusjon vårt land har opplevd.»

Kronikken står i Stavanger Aftenblad.

Mosterjubileet har sitt eget nettsted: moster2024.no. Historie-podcasten ANNO 1024 kan også anbefales.

Frimureri i Norge

Etter oppslaget om katolikker og frimureri i nyhetene uke 46, fulgte Pål Johannes Nes og p. Arne Marco Kirsebom opp med en samtale om emnet. Den finner du her:

Katolsk vekst i Sverige

Den katolske kirken er det kristne trossamfunnet som vokser raskest i Sverige, skriver svenske Dagen. I år har de også satt rekord i antall prestevigsler, skriver de også, hele 6 ordinasjoner.

Veksten skyldes i det store og hele barnedåp og migrasjon, og et 70talls konversjoner. Årlig er det også ca 1000 medlemmer som forlater Kirken.

Kritikk fra Polen

Forleden møttes den polske kirkes primas Stanislaw Gadecki og lederen for den tyske bispekonferansen Georg Bätzing på Malta hvor de begge var deltakere ved Den europeiske bispekonferansen. «Vi hadde en åpenhjertig samtale», skriver Bätzing på twitter-kontoen sin, «vi var begge enge om at dette er vanskelige tider for Kirken i våre to land, og at vi ønsker å stå sammen om forkynnelsen til tross for kulturelle forskjeller og ulike oppfatninger.» Samtalen fulgte et brev fra Polens primas til pave Frans der, erkebiskop Gadecki ga uttrykk for bekymring for Kirkens utvikling i Tyskland, noe som fikk biskop Bätzing til å reagere sterkt: Gadecki var både «usynodal» og «lite broderlig», hevdet han.

Foto: Bistum Limburg/Episkopat.pl. / Bistum Limburg/Episkopat.pl

Biskop Gadecki er bare en av mange som reagerer på tyskernes synodale vei, også pave Frans har kommet med sterk kritikk, som nevnt i forrige ukes nyheter.
Les mer:
Confronting controversy: German-Polish bishops’ dialogue highlights synodal way tensions
Bätzing v. Gądecki: What’s behind the clash?


 

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Kritikk fra egen biskop

Den synodale vei møter også kritikk fra enkelte tyske biskopers side. «Det er en tragedie at vi tyske biskoper ikke kan samles om nøkkeltemaer som antropologi og ekklesiologi,» sa biskopen av Passau, biskop Oster, i et intervju med en polsk katolsk publikasjon.

Oster var en av fire biskoper som ikke deltok på den synodale forsamlingen i begynnelsen av november fordi han ville «bevare enheten med Roma». Han mener ikke løpet er kjørt for Kirken i Tyskland, men at det forutsetter at den innordner seg under den synodale prosessen, og klart aksepterer dens innhold og avgjørelser. Til det kreves det ydmykhet og å gi avkall på egne beslutninger. Det grunnleggende problemet i Tyskland, sier Oster, er at vi først og fremst går løs på strukturene når vi snakker om reform, fordi en åndelig fornyelse virker så mye vanskeligere enn en strukturell. De fleste deltagerne ved den synodale vei, er legfolk som er ansatte i Kirken. De tenker annerledes enn det normale kirkefolket som går i Kirken søndager og går regelmessig til skrifte.

Les mer:
German bishop says divisions within local Church are a ‘disaster for the faithful’
Sind strukturelle Reformen leichter als geistliche?

Også Polen

Da Polens biskoper var samlet til retrett i Jasna Góra forrige uke, hadde de også organisert en egen retrett for sjåførene deres. Godt tiltak!

Kardinal Burke fratatt leilighet og lønn

Bare to uker etter avsettelsen av biskop Strickland fra bispedømmet Tyler i USA, har pave Frans’ sanksjonert mot en annen fremtredende konservativ amerikansk geistlig, kardinal Raymond Burke, ved å frata ham retten til leilighet og lønn i Vatikanet.

Både Strickland og Burke har ytret seg sterkt kritisk til sider ved pave Frans pontifikat. Reaksjonene blant katolikker i USA er delte. Noen spør seg hva som ligger i pavens intensjoner om dialog og synodalitet, når han sanksjonerer folk han er uenig med. Andre mener at kritikere av pave Frans undergraver Kirkens enhet.

Atter andre spør hvorfor paven slår hardt ned på bare disse to, men ikke på andre biskoper som flere tyske er i åpenbar uenighet med Kirkens lære, eller kuriekardinalen med skandaløse fester i vatikan-leiligheten sin, eller biskopen i Slovenia som har akseptert serieovergriperen Rupnik som prest med alle rettigheter, eller McCarricks medløpere i episkopatet. Bare for å nevne noen.

Ifølge sekretæren for Dikasteriet for tolkningen av lovtekster, har paven autoritet til å avsette geistlige uten å prøve det kirkerettslig, og uten noen rettslig prosess. Biskop Juan Ignacio Arrieta sier at biskoper kan bli forflyttet selv om de ikke har gjort seg skyldige i noe som bryter med kirkeretten, og kan avsettes etter en «evaluering av enheten» med andre biskoper og med Den hellige Stol.

Hvor klokt det er å gjøre det, er en annen ting, ikke minst når Vatikanets fremgangsmåte er omgitt av hemmelighetskremmeri som i disse sakene. Vatikanets pressetalsmann, Matteo Bruni, har ikke kommentarer til Burke-saken, men henviser til kardinal Burke selv.

Kardinal Burke som er en anerkjent kirkerettsspesialist, var tidligere prefekt for den Apostoliske Signatura, Kirkens høyeste organ for kirkerettslige spørsmål.

Kardinal Burke som for tiden befinner seg i USA, sier at han ikke har mottatt noen formell henvendelse om sanksjonene, men pavens biograf Austein Ivereigh, har fått det bekreftet i en samtale med pave Frans mandag ettermiddag. Da hadde ryktene gått etter at nyheten ble lekket fra et møte paven hadde med kurien den 20. november. I en kommentar sier kardinalen: «Folk får trekke sine egne konklusjoner om hvorfor pave Frans har meddelt dette til Austen Ivereigh og ikke til den det gjelder. Som kardinal er det min plikt å forbli i Roma.»

Mer om bakgrunnen:
Vatican legal expert backs Pope Francis’ recent disciplining of dissident bishops
What Pope Francis said about Cardinal Burke
Why comparisons between Pope’s moves on Strickland, Burke fall flat

Mer om kirkeretten i det hele og situasjonen i Tyskland:
Pope Francis and the ‘subsidiarity’ of the rule of law

Pavens helse

Pave Frans ble nødt til å avlyse reisen til klimatoppmøtet i Dubai denne helgen på grunn av lungeinfeksjon. Han har som kjent bare én lunge, og legene frarådet ham å reise. Han har fortsatt å ta imot audienser, men har oversatt til andre å lese talene. La oss be for ham. Kardinal Parolin representerer Den hellige Stol ved klimatoppmøtet.

Fra muslim til biskop

Tyrkia har fått en ny biskop, Antonie Elgit, nylig ordinert til hjelpebiskop i det apostoliske vikariat i Anatolia. Det spesielle med biskop Elgit, er at han har konvertert fra islam. Han vokste opp i en tyrkisk familie i Tyskland og ble katolikk i en alder av 25 år. Be for hans tjeneste.
Les mer hos vårt arabisk-språklige nyhetsbyrå ACI Mena.

Støtte til kristne i Det hellige land

Aid to the Church in Need (ACN) oppfordrer til å støtte kristne I Det hellige land. Hjelpen vil gå til fattige kristne på Gazastripen, Vestbredden og Øst-Jerusalem, så vel som til kristne arbeidsmigranter og asylsøkere.

Det er omkring 1000 kristne på Gazastripen som har søkt tilflukt i den katolske og den gresk-ortodokse menigheten der. Konflikten medfører også vanskeligheter på Vestbredden og i Øst Jerusalem med henholdsvis 37.000 palestinske kristne på Vestbredden og 10.000 i Øst Jerusalem.

Mange av dem arbeider i turistnæringen, og er nå uten inntekt, andre kommer seg ikke på jobb på grunn av check points og andre restriksjoner. Behovene er store for medisiner, mat og hjelp til å betale strøm og vann.

Mer her:
Help for Christians caught in Holy Land crisis

Bruk av KI
En kortfilm fra EWTN Norge blir omtalt internasjonalt på bakgrunn av måten den er laget på. Filmen som utelukkende er laget ved hjelp av KI og som er meldt opp i flere konkurranser, kan du se her.En annerledes adventkalender

Plukket opp på X i dag. For en annerledes adventskalender: begynn i dag, 1. desember og les et kapittel av Lukas’ evangelium hver dag i adventstiden. Da vet du hvorfor vi feirer jul når vi kommer til den 24.!

Signa advent!

Til slutt benytter vi anledningen til å gratulere den nye biskopen i Finland også. Guds velsignelse over ditt virke!


Katolske nyheter kommer hver fredag kl 10.00 på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Pål Johannes Nes er ansvarlig redaktør for EWTN Norge og St Rita Radio. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne