Skip to content

Den guddommelige barmhjertighetssøndag 2024: Hvordan få full avlat?

Den guddommelige barmhjertighetssøndag 2024: Hvordan få full avlat?

Hva har Johannes Paul II og Maria Faustina Kowalska til felles? De ble begge helgener og bidro til innstiftelsen av Den guddommelige barmhjertighets søndag, som gir mange nådegaver til de troende.

Når Den guddommelige barmhjertighets søndag inntreffer igjen i år, har de troende muligheten til å søke tilflukt i dypet av Kristi barmhjertighet ved å motta enten fullstendig eller delvis avlat.

Her er noen fakta om Barmhjertighetens søndag, inkludert Kirkens veiledning om hvordan man kan motta avlat på denne dagen:

Hva er Barmhjertighetens søndag?

Barmhjertighetens søndag er søndagen etter påske hvert år. Den guddommelige barmhjertighetssøndag ble første gang kunngjort i en preken som pave Johannes Paul II holdt i april 2000 under messen i forbindelse med kanoniseringen av Maria Faustina Kowalska.

Faustina Kowalska var en polsk nonne som mottok profetiske budskap fra Kristus. Disse budskapene inkluderte åpenbaringer om Guds uendelige barmhjertighet – kalt “den guddommelige barmhjertighet” – og hennes forpliktelse til å spre budskapet til verden, slik hun nedtegnet det i dagboken sin, “Guddommelig barmhjertighet i min sjel”.

Den avdøde paven sa i sin preken at “den guddommelige barmhjertighetens lys, som Herren på en måte ønsket å gi tilbake til verden gjennom søster Faustinas karisma, vil opplyse veien for menn og kvinner i det tredje årtusenet.”

I et dekret fra juni 2002 innvilget Johannes Paul II fullstendig og delvis avlat til de troende som praktiserte visse fromme handlinger på Den guddommelige barmhjertighets søndag hvert år. Han gjorde dette for å inspirere de troende til hengivenhet til den guddommelige barmhjertighet.

 

Hva er avlat?

Avlat er ettergivelse av timelig straff for synder som allerede er tilgitt, og den kan være fullstendig eller delvis.

Fullstendig avlat

Fullstendig avlat kan oppnås ved å gå i kirken på den guddommelige barmhjertighetssøndag “i en ånd fullstendig løsrevet fra enhver synd, selv en svakhetssynd (veniell synd)”, og delta i bønnene som holdes til ære for den guddommelige barmhjertighet, heter det i dekretet fra 2002.

Denne praksisen kan bestå av andakter som barmhjertighetsbønnen, eukaristisk tilbedelse og skriftemålets sakrament.

De troende kan også besøke det hellige Sakrament, enten utstilt eller i tabernaklet, og be Fadervår, Den nikenske trosbekjennelsen og en from bønn til Kristus. Eksemplet på en from bønn som gis i dekretet er “Barmhjertige Jesus, jeg stoler på deg!”.

For å få avlat må også de tre vanlige betingelsene om å gå til skrifte, motta Kommunion og be for Den hellige fars intensjoner være oppfylt. Selv om det er hensiktsmessig at de to sakramentene mottas samme dag, tillater Kirken at de kan mottas inntil 20 dager før eller etter den dagen avlatshandlingen utføres.

Kan du ikke komme deg til en kirke? Ikke vær redd

For syke eller andre som ikke kan komme seg til kirken den dagen, er det fortsatt mulig å få fullstendig avlat. Man må ha til hensikt å skrifte, motta Kommunion og be for Den hellige fars intensjoner så snart som mulig, samtidig som man ber et Fadervår og Den nikenske trosbekjennelsen foran et bilde av Jesus. I tillegg må man også be til Kristus med “en from påkallelse”, for eksempel “Barmhjertige Jesus, jeg stoler på deg.”

For de troende som heller ikke kan oppfylle disse forpliktelsene, er det fortsatt mulig å få fullstendig avlat. Hvis de “med en åndelig intensjon” forener seg med alle de troende som håper å oppnå avlat gjennom de foreskrevne bønnene, og de ofrer en bønn og sine lidelser til Kristus, kan de oppnå fullstendig avlat. De må også ha til hensikt å gå til skrifte, motta Kommunion og be for paven så snart som mulig.

Delvis avlat

Delvis avlat gis til de troende som på denne dagen ber “en lovlig godkjent påkallelse” med et angrende hjerte. Som det står i dekretet, kan denne påkallelsen være “Barmhjertige Jesus, jeg stoler på deg!”.

Denne saken ble først publisert på CNA 21. april 2022 og er oppdatert.


 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne