Skip to content

Erkeenglene Mikael, Gabriel og Rafael

Hvem er de tre erkeenglene?

De tre erkeenglene som kirken ærer med navn er St. Mikael, St. Gabriel og St. Rafael. De er også de eneste tre englene som er nevnt med navn i Den hellig skrift. Kirken feirer dem med en felles fest den 29. september. I den gamle kalenderen hadde de forskjellige dager. Engelen Gabriel ble feiret den 24. mars, dagen før Herrens bebudelse.

Hva er forskjellen på en engel og en erkeengel?

Til forskjell fra oss mennesker som har en ens natur, lærer St. Thomas Aquinas at som legemsløse åndelige vesener har hver enkelt engel en egen natur. Det er deres grad av likhet med Gud som skiller dem fra hverandre, mens vi mennesker er individuelle ut fra fysiske forhold. Englene kan likevel deles inn i klasser som danner et hierarki, ut fra felles trekk i åndelige forstand og ut fra hvilke oppgaver Gud har gitt dem.

Serafer, kjeruber og makter er navn på de grupper av engler som er nærmest Gud. De lavere klassene ligner mer på oss mennesker åndelig sett. Blant disse er det både engler og erkeengler som alle har til oppgave å være budbringere fra Gud til menneskene. Når det gjelder de syv erkeenglene, har vi som nevnt navn på tre av dem: Mikael, Rafael og Gabriel. I Tobits bok 12,15 identifiserer erkeengelen Rafael seg som en av de syv som står foran Guds trone. Navnet på de øvrige erkeenglene er det ikke gitt oss å vite, og Kirken forbyr oss å påkalle noen andre enn de tre som en omtalt i Skriften ved navn.

Ifølge Thomas Aquinas, og basert på Den hellige skrift, finnes det det ni typer engler: serafer, kjeruber, makter, fyrster, krefter, herredømmer, troner, erkeengler og verneengler. 

Hvem er lederen for englene i himmelen?

Den hellige Mikael er lederen for de englene som var trofaste mot Gud. Mikael (fra hebraisk) betyr «hvem er som Gud?».

Kampen mot djevelen, som er erkeengelen Mikaels hovedoppgave, må fortsatt kjempes, for djevelen er aktiv og virksom også i dag. (Pave Johannes Paul II)

Saint Michael in The Fall of the Rebel Angels by Luca Giordano
Saint Michael in The Fall of the Rebel Angels by Luca Giordano

Hvorfor regnes erkeengelen Mikael som helgen?
Ordet «helgen» betyr at noen er hellig, det være seg menneske eller engel. Begrepet blir brukt på flere måter. Paulus omtaler i sine brev de rettferdige som «hellige». Kirken bruker begrepet om kanoniserte helgener, de som gjennom heroisk dyd og mirakler på menneskers forbønn viser at de er nær Gud. Den hellige Mikael er en av de hellige engler. Han er en helgen på begge måter, både i den generelle betydningen «rettferdig» og ved at Kirken anerkjenner at han eksisterer i Guds umiddelbare nærhet. Det samme gjelder de hellige Gabriel og Rafael.

Hvem er Mikael beskytter for?

Alle kan be St. Mikael om beskyttelse, men han beskytter oss først og fremst mot det onde. Pave Leo XIII (1878-1903) hadde en visjon der han så det onde komme inn i verden i det neste århundret. Som en reaksjon på dette skrev har en bønn til den hellige erkeengel Mikael som han ba om at de troende måtte be ved messens avslutning:

Hellige erkeengel Mikael, forsvar oss i striden,
vern oss mot djevelens ondskap og snarer.
Ydmykt trygler vi om at Gud må undertrykke den onde.
Og vi ber deg, de himmelske hærskarenes fyrste,
om at du med den makt Gud har gitt deg,
vil styrte i helvetet Satan og ondskapens ånder
som streifer omkring i verden til sjelenes ulykke.

Amen

Hva sier Bibelen om St. Mikael?

Erkeengelen Mikael er nevnt flere ganger i Bibelen. Han omtales først i Daniels bok 10,13, der han kalles «en av de fremste fyrstene». I Judas’ brev kalles han eksplisitt erkeengel.

Creator: James Blake Wiener
Credit: James Blake Wiener / World History Encyclopedia

Johannes åpenbaring 12,7-9 sier:

Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine, men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham.

I alle referansene er Mikael en krigerhelgen som kjemper mot de onde kreftene. Han er også en ledende engel som har ansvar for andre engler som tilhører den niende klasse av engler.

Hvem er Den hellige erkeengelen Mikael skytshelgen for?

Han er skytshelgen blant annet for kolonialhandlere, soldater, leger, sjøfolk og politi.

Men det viktigste er at han er Kirkens beskytter, slik han viste seg å være det for Israel i Daniels bok (Dan 10).

Mother Angelica valgte seg Mikael som skytshelgen for EWTN (Eternal Word Television Network) Hun fikk bygget den første kortbølgesenderen på stedet der St. Mikael viste seg for henne.

Hva sier Bibelen om den hellige Gabriel?

Daniels bok nevner to erkeengler: Mikael og Gabriel. I denne gammeltestamentlige boken er det engelen Gabriel som tolker Daniels syner.

Engelen Gabriel er like vel best kjent for son rolle i Det nye testamentet. Den jødiske presten Sakarja og hans kone Elisabet var begge langt oppe i årene, og de var barnløse. En gang Sakarja brente røkelse under sin tjeneste i tempelet, kom Gabriel til ham. Engelen sa: «Frykt ikke, Sakarja! Din bønn er blitt hørt. Din kone Elisabet skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes.» (Luk 1,13) Sakarja kunne ikke tro dette, og erkeengelen sa: «Jeg er Gabriel, som står for Guds ansikt. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet. Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt, skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.» (Luk 1,19-20) Barnet som ble født var Johannes Døperen.

Det var engelen Gabriel som viste seg for Maria under Herrens bebudelse:

Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme. «Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. (Luk 1, 26-38)

Hva betyr navnet Gabriel?

På hebraisk betyr Gabriel «Guds kraft». Han er skytshelgen for yrker innen postvesenet, telekommunikasjon og diplomati, og andre som har som sitt arbeid å bringe beskjeder.

Hva betyr navnet Rafael!

På hebraisk betyr Rafael «Gud helbreder». Rafael er vernehelgen de syke, for helbredere og for reisende.

Hva sier Bibelen om erkeengelen Rafael?

Han identifiseres ofte med engelen som vi hører om i Johannesevangeliet:

For en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde. (Joh 5,4)

I Tobits bok, en av de deuterokanoniske bøkene i Bibelen, ledsager han en mann ved navn Tobias på en reise, og fremstiller seg som hans slektning. Rafael hjelper Tobias på to måter. Han frigjør en kvinne ved navn Sara fra demonen som drepte alle de syv mennene hun hadde giftet seg med på bryllupsnatten deres. Tobias gifter seg med Sara ved Rafaels hjelp. Rafael hjelper også Tobias’ far Tobit med å få synet tilbake etter at han er blitt blind.

Hva er historien om Rafael og fisken?

I Tobits bok hører vi at Tobit gikk for å vaske seg i elven Tigris da han var på reise med Rafael. Han ble angrepet av en fisk. Rafael bød ham å fange fisken og fjerne hjerte, lever og galleblære. Dette brukte han senere for å befri Sara fra demonen og kurere sin far Tobit for hans blindhet.

Tobits bok 6,7-9:

Tobit spurte da engelen: «Kjære Asarja, hvordan kan fiskens galleblære, hjerte og lever brukes som legemidler?» Han svarte: «Hvis du brenner fiskens hjerte og lever og lar røken stige opp rundt en mann eller kvinne som er besatt av en demon eller ond ånd, da vil besettelsen øyeblikkelig slippe taket og aldri mer komme igjen. Gallesaften kan du bruke til å smøre på øynene der det har dannet seg hvite flekker. Blåser du på flekkene, vil synet vende tilbake.»

Det var selvsagt ved guddommelig kraft at denne sjelelige og materiell helbredelsen fant sted. I sin menneskeskikkelse benyttet erkeengelen seg av materielle tegn og midler, på samme måte som Jesus benyttet seg av spytt og jord, og slik Kirken bruker materielle substanser i sakramentene, som synlige tegn på åndelige fenomener.

Når du står foran alteret i kirken, skal du ikke lenger tenke at du er blant mennesker, men se for deg at det står en skare av engler og erkeengler sammen med deg som skjelver i ærefrykt foran Himmelens og jordens Herre. Derfor skal du, når du er i kirken, være der i stillhet, ærefrykt og ærbødighet. (Den hellige Johannes Krysostomos)

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm
Denne teksten er en del av EWTNNorge sin presentasjon av fester og kirkeårets tider


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


Tidebønner:
Laudes – De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael
Vesper – De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael
Matutin lesning 2 – De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael

Gratis e-bøker
Chaplet of Saint Michael eBook

Hør også:
Preken biskop Erik – De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael
Evangelieforklaringer | De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael

Mer om engler fra fruktene i Karmels hage
Karmels Hage sesong II, episode 2: Måtte Herrens engel være med deg på veien og ledsage deg!
Karmels Hage sesong II, Episode 3 – Hva gjør englene for oss?

Les
De hellige engler


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid


SeVil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne