Skip to content

Ro i stormens favntak

Evangelium Matt 8,23–27

På den tid gikk Jesus ombord i båten, og hans disipler fulgte med. Da brøt det løs et overhendig vær, så bølgene nesten slo sammen om båten. Men han selv sov. De gikk da bort og vekket ham, og sa: «Hjelp, Herre, vi går under!» Men han sa: «Hvorfor så redde? Dere lite troende!» Dermed reiste han seg, og talte myndig til stormen og sjøen; og det ble blikk stille. Da undret folkene seg stort og sa: «Hva slags mann er dette – både vind og sjø lystrer ham jo?»

Ro i stormens favntak
Av Pål Johannes Nes

Dagens evangelium (Matt 8,23-27) fører oss inn i en verden hvor naturkreftene avdekker sjelens indre kamper. Jesus, i sin dype tillit og enhet med Faderen, finner ro selv i stormens favntak, mens hans disipler vakler i frykt og tvil.

Lengselen etter trygghet blant disiplene, som mange av dem var fiskere og dermed godt kjent med havets luner, minner oss om vår egen skrøpelighet. Men, kanskje enda mer viktig, om hvordan den guddommelige nåde gir styrke til å overvinne våre innerste stormer.

I dag, på minnedagen til Den hellige Elisabeth av Portugal, kan vi se på hvordan hennes liv bærer vitnesbyrd til de samme sannheter. Født av kongelig ætt, valgte Elisabeth en livsvei preget av ydmykhet, bønn og nestekjærlighet. Hennes liv var også preget av stormer, ikke på sjøen, men av familiære og politiske konflikter. Likevel bar hun seg selv med en ro og verdighet som bare kan springe ut av en sjel forent med Guds vilje.

La oss reflektere over hvor Elisabeths urokkelige tro førte henne. I hennes evne til å megle og bringe fred til et urolig kongedømme, ser vi ekkoet av Jesus som taler til sjøen og bringer stormen til taushet. Hennes nestekjærlighet og engasjement for de fattige er en refleksjon av Kristi kjærlighet til menneskeheten.

Så, hva kan vi ta med oss i dag fra evangeliet og livet til Den hellige Elisabeth? Vi er kalt til å finne vår egen indre ro gjennom et liv med bønn og hengivenhet. Når vi møter stormer, må vi søke styrke i vår tro, vel vitende om at Herren er med oss. La oss også strebe etter å være fredsbyggere, som Elisabeth, og gjennom våre handlinger la Kristi lys skinne i en ofte mørk og stormfull verden.

Måtte vi, som båten som ble båret trygt gjennom stormen av Herrens ord, også bæres frem av vår tro og våre handlinger, og finne trygg havn i Guds evige kjærlighet.

 


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne