Skip to content

Katolske nyheter uke 39

Vi er inne i en uke som både har brakt og bringer med seg mye. Synoden åpner den 4. oktober, men den innledes med Taizé-bønn på Petersplassen lørdag den 30. Det skjer også i Oslo, i Trefoldighetskirken, lørdag 30. september kl. 19:00. Tittelen er «Together 2023 – la oss utvide teltet», som er inspirert av det økumeniske fellesskapet i Taizé og Pave Frans’ invitasjon til “Together 2023 – Gathering of the people of God”, en ungdomsmønstring i Roma helgen 29.-30. september som en opptakt til synoden.

Men først er det konsistorium i Roma. Da blir de 21 nye kardinalene kreert som pave Frans kunngjorde søndag 9. juli i år. Noen av dem, nærmere bestemt den nye prefekten for Dikasteriet for troen, argentineren Víctor Manuel Fernández, har rukket å gjøre seg bemerket gjennom et titalls intervjuer allerede.

Vi skal se på konsistorium, synoden, og en alternativ synode, og på pave Frans’ tillegg til Laudato Si som presenteres 4. oktober.

Nyheter er aldri bare gode nyheter, dessverre, så overgrep overgrep i kirkelig sammenheng står igjen på listen.

Så vi avslutter med noen gode: Valg av ny abbed hos Augustiner korherrene i Klosterneuburg, og om et forestående etikkseminar og biskop Erik Vardens nye bok.


Konsistoriet

Lørdag 30. september kreeres de 21 nye kardinaler som ble utnevnt 9. juli. Med disse utnevnelsene har pave Frans utnevnt 70 % av kardinalene. De nye kardinalene får overrakt ring, rød kalott og biretta, den firkantede hatten. Videre blir de tildelt hver sin kirke, såkalt tiltularkirker, og deres rang i kardinalkollegiet blir gjort kjent.

Pave Frans har samlet folk til mange slags møter i Vatikanet i årenes løp, men bemerkelsesverdig få konsistorier med samtlige kardinaler til stede. Tidlig i sin embetstid utnevnte han sitt eget kardinalråd bestående av ni kardinaler som skulle bistå ham i reformen av kurien. Dette rådet har hatt en del utskiftninger underveis, og det har kanskje også bidratt til at samlingene av hele kardinalkollegiet har vært sjeldne. Men nå skjer det igjen ved kreeringen av de nye kardinalene.

Cardinal-elect Stephen Chow | Credit: Courtney Mares/CNA

Disse samlingene er viktige, ikke minst fordi det er den anledningen kardinalene har for å bli kjent med hverandre slik at de kan forberede seg på en av de virkelig store oppgavene sine; nemlig å velge den neste paven.

Slik vil ikke bare konsistoriet, men også synoden om synodalitet, være en salgs «bli-kjent-seanse» for kardinaler.

Russel Shaw, tidligere pressetalsmann for den amerikanske bispekonferansen, har reflektert litt rundt dette: https://www.catholicworldreport.com/2023/09/21/the-upcoming-synod-and-the-next-pope/

Se også
Pope Francis Names 21 New Cardinals to Be Installed in September | EWTN News Nightly


Synoden
Som nevnt vil det lørdag 30. være en bønnevigilie på Petersplassen foran synoden. Deretter er det en tre dagers retrett for alle deltagerne, ledet av dominikanernes tidligere ordensmagister Timothy Radcliffe og benediktinernonnen, Maria Ignazia Angelini.

En av deltagerne, den amerikanske biskopen Robert Barron, som også har erfaring fra tidligere synoder, skriver litt om hva synoden er og hva deltagerne kan forvente seg.

Credit: Nuria Chiccon/EWTN News

Han sier deltagerne må regne med lange dager – arbeidsøkter fra halvni om morgen til halvåtte om kvelden – avbrutt av lang siesta – seks dager i uken. Diskusjonene tar utgangspunkt i arbeidsdokumentet Instrumentum Laboris som er utarbeidet på bakgrunn av rapportene fra samlingene i Kirken lokalt de siste to årene. Ved tidligere synoder har delegatene stemt over en uttalelse som blir forelagt paven til slutt, men det skjer ikke denne gangen, for synoden fortsetter i oktober neste år. Pave Frans vil være til stede, sier Barron, men han vil neppe ta ordet i særlig grad. Det viktigste for ham er å lytte før han treffer avgjørelser.

Pave Frans har en intensjon med synoden som han har uttrykt ved flere anledninger: Intensjonen at hele Kirken, hele Guds folk, skal involveres i Kristi oppdrag om å spre Evangeliet til alle folkeslag. Virkelig alle – legfolk og presteskap – som vandrer sammen, og sammen med Den hellige ånd. Dette er kjente takter fra Vat II om det universelle kallet til hellighet, viktigheten av ny-evangelisering og pave Frans stadig tilbakevendende appell om å gå ut til periferien, ut av sakristiene for å bringe Kristus til alle.

Under forberedelsene er det imidlertid andre temaer som har dominert, og ganske spesielt hvordan mennesker som føler seg ekskludert av Kirken kan bli inkludert. Gruppene som nevnes spesielt er kvinner og LGBT-grupperingen. I den forbindelse er det noen røster som krever forandringer i Kirkens morallære og sakramentsdisiplin. Barron understreker betydningen av at alle skal føle seg velkomne, men sier også at det er mange grunner til at folk føler seg uvelkomne: er det på grunn av hat og fordommer, må det tas tak i, men er det fordi det er en dyp motsetning mellom Kirkens lære og det liv som leves, stiller saken seg annerledes. Følelser er ikke et teologisk argument, sier han, og en utvikling av teologien kan bare baseres på teologisk argumentasjon.

Andre kommentatorer gjør sitt for å dempe forventningene til synoden. «Synoden er et møte, ikke et økumenisk konsil», sier kirkerettsekspert og journalist JD Flynn, og legger til at synoden faktisk har mindre autoritet enn finansrådet i et bispedømme.

Mens tyske biskop Oster, også han delegat, gjengir pave Frans som sier at det ikke skal dreier seg om læren, men hvordan være kirke. Til syvende og sist er synoden et rådgivende organ for paven.

Bishop Stefan Oster of Passau. Credit: Diocese of Passau

Og den nye prefekten for dikasteriet for troen, enn så lenge kardinalelekt Fernandez, sier til tyske Die Tagespost at paven ikke forventer at det skal komme store forandringer ut fra synoden.

Denne danske lenken gir god detaljert informasjon om synoden:

https://www.katolsk.dk/den-katolske-kirke-i-danmark/aktuelt/single-news/vatikanet-offentliggoer-programmet-for-synoden-om-synodalitet?fbclid=IwAR2eb4fw6ZXIQwOM-RGQpqypm359D_BKTh_YR7jEjlqkgdWmLOGaaOIjFkk_aem_AU8dx33WCSkHhxGJeddNR7UdTpRRK4D-YxqC8b0klxAIRbgIxDnFxFvymuDXTQo3Bb0

Biskop Barrons innlegg:
https://www.wordonfire.org/articles/barron/as-i-leave-for-the-synod-on-synodality/

https://www.pillarcatholic.com/p/pumpkin-spice-birthday-and-a-pachamama

https://www.die-tagespost.de/kirche/aktuell/bischof-oster-erwartungen-an-weltsynode-daempfen-art-242980


Alternativ «synode»
At det ikke blir store forandringer, er det noen som har forventet lenge, nemlig tilhengere av kvinnelige prester i Den katolske kirke. Noen av dem står bak en alternativ synode i Roma, «Spirit Unbounded» er navnet. De tviler på at legfolks innspill blir tatt hensyn til under synoden, og har laget sitt eget arrangement. Kvinner fra ulike organisasjoner og reformgrupper, blant andre «Women’s Ordination Worldwide». Det er hovedsakelig kvinners plass i Kirken som er tema, og konferansen planlegger en demonstrasjon i Roma 6. oktober. Den katolske kirke har ikke nok prester, sier en av arrangørene, og verden over er det søstre og legkvinner som står for mesteparten av arbeidet i menighetene. Fremtredende deltagere og innledere er den irske tidligere presidenten, Mary McAleese, og engelske Cherie Blair, advokat, og gift med Tony Blair.

https://www.theguardian.com/world/2023/sep/24/alternative-catholic-synod-to-push-case-for-ordination-of-women-priests


Laudato Deum
Synoden åpner den 4. oktober på den hellige Frans av Assisis festdag. Pave Frans benytter anledningen til å lansere Laudato Si.2, det vil si et tillegg til miljøensyklikaen Laudato Si (2015). Laudato Deum er tittelen. Pave Frans sa at det nye dokumentet er et blikk på det som har skjedd siden 2015 og på hva som fortsatt må gjøres.Mer om dokumentet: https://catholicnewsherald.com/93-news/vatican/9659-pope-says-his-new-ecology-document-is-titled-laudate-deum


Overgrepssaker
Flere og flere land har kommet med rapporter om overgrepssaker innen Kirken. Sist ute er Sveits. Der har en offentlig rapport konkludert med 1002 overgrepssaker siden 1950. Bispekonferansen har kommet med flere «hastetiltak» som følge av rapporten. Mens Vatikanet på sin side etterforsker flere av bispekonferansens medlemmer for å ha dekket over saker og for selv å ha begått overgrep. Det dreier seg om seks biskoper hvorav to pensjonerte.Men biskopene lover ikke bare tiltak mot overgrep, også i Sveits ser vi tendenser til å bruke overgrepssakene til å fremme en kirkepolitisk agenda. Bispekonferansens leder, Felix Gmür, sier de vil arbeide for å avskaffe sølibatet, for kvinners ordinasjon, og for en ny seksualmoral i Kirken. Nå er det ingen beviselig sammenheng mellom overgrep og Kirkens lære på de nevnte punktene, men den samme instrumentaliseringen av problemene ser vi også i andre land, som f.eks. Tyskland.I Frankrike er kardinal Jean-Pierre Ricard nå ilagt visse restriksjoner etter at han i fjor innrømmet å ha begått et overgrep mot en 14åring for 35 år siden. Den tidligere erkebiskopen av Bordeaux og leder for den franske bispekonferansen 2001-2007 får ikke lenger lov å utøve sin prestelige gjerning offentlig, bortsett fra i bispedømmet som han bor i. Men han er fortsatt kardinal med alle fullmakter og kan, inntil han fyller 80 neste år, stemme ved et pavevalg om det skulle bli aktuelt.

Cardinal Jean-Pierre Ricard | YouTube / KTOTV (screenshot)

Mye har vært sagt og skrevet om opprydding og forebygging, men det hjelper lite med regler hvis de ikke følges. «Null-toleranse for seksuelle overgrep er et rent PR-stunt fra Kirkens side», hevder flere kvinner i en uttalelse, etter at det ble kjent at den slovenske presten og kunstneren Marco Rupnik angivelig er blitt forsøkt rehabilitert etter en nylig granskning fra bispedømmet Romas generalvikar. Kvinnene er selv ofre for Rupniks overgrep.

Det var i desember i fjor at det ble kjent at den slovenske jesuitten og internasjonalt anerkjente mosaikk-kunstneren, Marco Ivan Rupnik, hadde begått overgrep mot en rekke kvinner på 1990-talet. Kvinnene var medlemmer av en kommunitet som Rupnik var med på å grunnlegge i 1980-årene.

På 1990-tallet flyttet han og noen av søstrene til Roma og grunnla et senter der for kunst og veiledning, Aletto-senteret.

Rupnik har i flere omganger blitt gransket for seksuelle og psykologiske overgrep, og regnes som en serieovergriper, flere av overgrepene er også av profanerende art. Han ble ekskommunisert på grunn av misbruk av skriftemålet, da han absolverte en italiensk novise som han hadde et seksuelt forhold til, men ekskommunikasjonen ble opphevet kort tid etter.

Jesuittene bekreftet at de hadde innledet undersøkelser i 2021, men ifølge jesuittene hadde Dikasteriet for troen (tidl. Troskongregasjonen) ikke fulgt opp anklagene da de var foreldet.

Samtidig som alt dette har foregått har han fortsatt hatt en høy stjerne i kurien i Roma – kort tid før han ble ekskommunisert, ledet han fasteretretten for kurien, mosaikkene hans pryder store pilegrimsmål verden over, og veldig mye av det som trykkes og sendes ut fra Vatikanet. Nå senest i dokumentasjon for synoden.

I vinter ble han er ekskludert fra jesuitterordenen fordi han ikke etterkom deres restriksjoner, men Rupnik er fortsatt prest.

Father Marko Rupnik. | Credit: Screen shot/ACI Prensa

Det som nå fikk saken til å blusse opp igjen er at bispedømmet Romas generalvikar har foretatt en undersøkelse i Aletti-senteret og går langt i å renvaske Rupnik. Dette er ganske oppsiktsvekkende ettersom paven jo er biskop av Roma og det er hans generalvikar som har utført visitasen. Det er også en kjent sak at pave Frans selv har villet ha styringen over bispedømmet Roma, og man spør seg nå i hvilken grad han er informert og involvert i denne saken.

Rupnik har vært mottatt av pave Frans ved flere anledninger, og to dager før bispedømmet Roma la frem resultatet av visitasen, hadde paven besøk av senterets leder, som er kjent for å støtte Rupnik, også det fotografert og spredt av Vatikanets pressekontor.

Mens Rupnik altså, tilsynelatende blir forsøkt renvasket, ble det nylig kjent at Sr. Ivanka Hosta som grunnla det opprinnelige fellesskapet i Slovenia sammen med ham, er blitt fjernet som leder av fellesskapet, og sendt til Portugal hvor hun er pålagt å be for ofrene for Rupniks overgrep.

Det er mange ubesvarte spørsmål i denne saken, og det største er hvem som egentlig holder sin hånd over Rupnik. Sikkert er at vi vil høre mer om den.

https://newdailycompass.com/en/father-rupnik-abused-me-now-i-want-to-save-other-women
https://catholicherald.co.uk/alleged-rupnik-victims-say-churchs-zero-tolerance-approach-to-abuse-is-mere-pr-campaign/


Avslutningsvis noen gode nyheter:

Ny abbed i Klosterneuburg
Søndag den 24. september var det høytid, takksigelse og jubel i Augustinerkorherrenes kloster i Klosterneuburg (byen har navn etter klosteret).

Korherrenes nyvalgte abbed, Dom Anton Wolfgang Höslinger Can.Reg., ble vigslet til abbed av Wiens erkebiskop, Christopf Kardinal Schönborn.

Foto: Klosterneuburg
Foto: Klosterneuburg

En overfylt klosterkirke med folk fra klosterets 24 menigheter, feiret den høytidelige messen sammen med korherrenes konvent, vår egen biskop Bernt, og et femtitalls andre geistlige, abbeder og prester fra andre klostre og religiøse ordener. Flere hundre som ikke fikk plass inne i kirken, kunne feire i et stort telt utenfor kirken med overføring på storskjermer.

På østerriksk vis overtok kor og orkester messens ordinarium og sang Josef Haydens «Missa sti. Nicolai» og andre steder i messen flere satser fra Haydens «Die Schöpfung».

Messen ble overført på Youtube og kan oppleves her:

For tiden har vi flere korherrer fra dette klosteret i Norge, de har bl.a. hatt ansvaret for St. Paul menighet i Bergen siden 2003. Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg hører også til i dette klosteret.


Etikkseminar i Oslo

Den 4. november vil det på Litteraturhuset i Oslo bli avholdt et etikk-seminar om reproduktiv bioteknologi og fosterdiagnostikk. De som står bak arrangementet er NKLF (Norges kristelige lege- og tannlegeforening) Innlederne er Morten Magelssen, Henrik Syse, Eivor Oftestad, Sigrid Bratlie og Eirik Steenhoff.

Informasjon og påmelding i linken under.

https://etikkseminar.ticketco.events/no/nb/e/hva_er_da_et_menneske_aa_lage_barn_i_bioteknologiens_tid


Ny bok presenteres

Biskop Erik Varden kommer med enda en bok i høst, Chastity. Reconciliation of the Senses, og kommer ut på det engelske forlaget Bloomsbury. Kyskhet som vei til helhet, er et stikkord, og biskop Erik deltar i en samtale i regi av EWTN om temaet fredag kveld i Roma. De andre deltagerne er sr. Anna Mirjam Kaschner – generalsekretær i den nordiske bispekonferansen og delegat ved synoden, og Vincenzo Bassi, president for European Catholic Family Association. Samtalen vil bli sendt på ewtn.no lørdag.


Katolske nyheter kommer hver fredag på EWTN.no. Sakene er redigert av sr. Anne Bente Hadland. Send oss gjerne tips om store og små nyheter på epost post@ewtn.no.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne