Skip to content

Den koptisk-ortodokse kirke bekrefter at den økumeniske dialogen er opphevet på grunn av Romas «holdningsendring» til homofili

Den koptisk-ortodokse kirke bekrefter at den økumeniske dialogen er opphevet på grunn av Romas «holdningsendring» til homofili
Av Edward Pentin, Vatikanet

Koptiske ledere sier at kirken deres tror på menneskerettigheter og friheter, men at disse frihetene ikke må brukes til å «krenke Skaperens lov».

Den koptisk-ortodokse kirken har bekreftet at dens beslutning i forrige uke om å avbryte dialogen med den katolske kirken skyldes Romas “endrede holdning” til homofili.

I en video som ble offentliggjort fredag, sa den koptisk-ortodokse talsmannen fader Moussa Ibrahim at det mest bemerkelsesverdige av ni dekreter fra kirkens årlige hellige synode, som fant sted i Wadi El-Natrun i Egypt i forrige uke, var “å avbryte den teologiske dialogen med

Den katolske kirke etter at den har endret standpunkt i homofilispørsmålet”.

Videobeskjeden kom i kjølvannet av avslutningen av den hellige synoden dagen før, og en tilhørende uttalelse der koptisk-ortodokse ledere sa at de innstilte dialogen med Roma.

“Etter at man hadde rådført seg med søsterkirkene i den østlig-ortodokse familien”, skrev de, “ble det besluttet å stanse den teologiske dialogen med Den katolske kirke, revurdere resultatene som er oppnådd i dialogen siden den ble innledet for 20 år siden, og etablere nye standarder og mekanismer for dialogen i fremtiden.”

Lederne bekreftet også at de tar avstand fra samkjønnede forhold, og uttalte at de er «fast bestemt på å avvise alle former for homoseksuelle forhold, fordi de bryter med Bibelen og loven som Gud skapte mennesket som mann og kvinne etter. Kirken anser enhver velsignelse av slike forhold, uansett type, som en velsignelse av synd, og dette er uakseptabelt.”

Den koptisk-ortodokse kirken i Alexandria, som ledes av pave Tawadros II, er et av verdens eldste kristne kirkesamfunn, med røtter tilbake til apostelen Markus. Den er den største kristne kirken i Egypt (ordet “kopter” er avledet av det greske ordet Aigyptos, som betyr Egypt). Det nøyaktige antallet medlemmer er ukjent, men det anslås å være mellom 10 og 20 millioner av den totale ortodokse befolkningen på 260 millioner.

Selv om den beskriver seg selv som ortodoks, er den ikke i fullt fellesskap med den økumeniske patriarken Bartholomeus og den østlige ortodoksien, men er fortsatt forent med de etiopiske, armenske, eritreiske, malankara- og syrisk-ortodokse kirkene, samlet kjent som de orientalsk-ortodokse kirkene. Ingen av disse kirkene aksepterer konsilet i Khalkedon i 451 og dets definisjon av Kristi “to naturer”. Siden slutten av 1900-tallet har de orientalsk-ortodokse kirkene forsøkt å komme i dialog med Roma og den østlige ortodoksien, som i århundrer har betraktet dem som kjetterske.

I fjor var dialogen kommet så langt at Vatikanet tillot de koptisk-ortodokse å feire sin egen hellige liturgi i erkebasilikaen San Giovanni in Laterano i Roma. Måneden etter, i et uvanlig trekk, inkluderte pave Frans de 21 koptisk-ortodokse troende, som led martyrdøden under Den islamske staten i Libya i 2015, i det romerske martyrologiet – en offisiell liste over martyrer, helgener og salige.

Fader Ibrahims videouttalelse kom etter påstander i sosiale medier der det ble hevdet at uttalelsen ikke refererte spesifikt til Vatikanets erklæring Fiducia Supplicans fra 18. desember, som tillot en “ikke-liturgisk” og “spontan” velsignelse av likekjønnede par. Det ble påstått at det ikke fremgikk av uttalelsen at beslutningen om å avbryte dialogen var relatert til dette dokumentet.

De koptisk-ortodokse lederne refererte ikke eksplisitt til Fiducia Supplicans i sin uttalelse, men deres stadfesting i teksten av kirkens lære om homofili, som er solid forankret i Den hellige skrift, kombinert med fader Ibrahims videobudskap, gjorde det uomtvistelig at dette var årsaken avbrytelsen av dialogen.

De bemerker i sin uttalelse at Gud skapte mennesket som mann og kvinne, at alle mennesker er kalt til hellighet, og at alle skal leve i samsvar med hans vilje og “guddommelige plan for ekteskapet mellom mann og kvinne”.

De understreker at alle som sliter med likekjønnet tiltrekning, men som kontrollerer dette begjæret, får ros for sine anstrengelser og at de utsettes for de samme fristelsene som heterofile personer. På samme måte fremholder de at det er viktig at de søker sann omvendelse på samme måte som en heterofil person som har begått ekteskapsbrudd.

“Hvis noen velger å omfavne sin homoseksuelle tendens og nekter å søke åndelig og emosjonell hjelp, men fortsetter å bryte Guds bud, blir situasjonen den samme som for en som lever i hor”, heter det videre i uttalelsen. “I slike tilfeller må de advares og rådes til å avstå fra nattverd, og til å søke omvendelse.”

En av hovedkritikkene mot dokumentet Fiducia Supplicans er at det ikke nevner noe om omvendelse eller et løfte om å endre sitt liv før man mottar en slik velsignelse.

De koptisk-ortodokse lederne siterer Paulus’ ord i Romerbrevet, med videre henvisninger til hans første brev til korinterne og avsnitt fra Tredje Mosebok, og understreker også kirkens fordømmelse av likekjønnede handlinger. Videre legger de til at ingen form for seksuell aktivitet utenfor ekteskapet kan aksepteres, fordi det representerer en seksuell forvrengning. De avviser også på det sterkeste at kulturelle kontekster kan brukes til å rettferdiggjøre likekjønnede forhold, ettersom Den koptiske kirken mener det er skadelig for menneskeheten som helhet.

I sin uttalelse sier de videre at kirken tror på menneskerettigheter og friheter, men at disse frihetene “ikke er absolutte” og ikke må brukes til å “krenke Skaperens lover”.

De koptisk-ortodokse lederne avsluttet sitt dekret med disse ordene: “Kirken bekrefter sin forpliktelse til å oppfylle sin pastorale rolle når det gjelder å hjelpe individer som har homoseksuelle tendenser. Den vil ikke avvise dem, men tilbyr i stedet støtte og hjelp til å finne en følelsesmessig og åndelig løsning. Kirken setter sin lit til Vår Herre Jesus Kristus, som er i stand til å gjøre mer enn alt vi ber om eller tenker”

The Register kontaktet kardinal Kurt Koch, prefekt for Dikasteriet for fremme av kristen enhet, for en kommentar, men han hadde ikke svart ved pressetid.


Denne saken ble først publisert av The National Catholic Register, EWTN Norge engelskspråklige nyhetspartner. Den er oversatt og bearbeidet av EWTN Norge.

Edward Pentin er seniorjournalist hos The Register og Vatikananalytiker for EWTN News. Han begynte sin karriere med å skrive om paven og Vatikanet for Vatikanradioen, før han ble Romas korrespondent for EWTNs National Catholic Register. Han har også rapportert om Den hellige stol og Den katolske kirke for flere andre publikasjoner, inkludert Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald, og The Holy Land Review – en fransiskansk publikasjon som fokuserer på Kirken og Midtøsten. Edward er forfatter av ‘The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates’ (Sophia Institute Press, 2020) og ‘The Rigging of a Vatican Synod? An Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family’ (Ignatius Press, 2015).

Følg ham på Twitter: @edwardpentin. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne