Skip to content

Pave Frans kanoniserer ny kvinnelig helgen kjent som “Den hellige ånds apostel”

Pave Frans kanoniserer ny kvinnelig helgen kjent som “Den hellige ånds apostel”
Av Courtney Mares

Pave Frans har godkjent et mirakel som tilskrives den salige Elena Guerras forbønn, og åpner dermed for kanonisering av en ny kvinnelig helgen, kjent som “Den hellige Ånds apostel”.

Elena Guerra (1835-1914) var en venn av pave Leo XIII og lærer for den hellige Gemma Galgani, og er kjent for sine åndelige skrifter og sin lidenskapelige hengivenhet til Den hellige Ånd.

Guerra skrev mer enn ett dusin brev til pave Leo XIII mellom 1895 og 1903, der hun ba ham oppfordre alle katolikker til å be til Den hellige Ånd.

Paven fulgte Guerras oppfordring og publiserte tre dokumenter om Den hellige Ånd i løpet av brevvekslingen, blant annet et brev der han ba hele kirken om å be en novene til Den hellige Ånd før pinsen i 1895, og en encyklika om Den hellige Ånd, Divinum Illud Munus, i 1897.

“Pinsen er ikke over”, skrev Guerra. “Faktisk pågår den kontinuerlig til alle tider og på alle steder, fordi Den hellige Ånd ønsket å gi seg selv til alle mennesker, og alle som vil ha Ham, kan alltid ta imot Ham, så vi trenger ikke å misunne apostlene og de første troende; vi trenger bare å gjøre som dem for å ta godt imot Ham, så vil Han komme til oss slik Han gjorde til dem.”

Guerra er grunnlegger av Den hellige Ånds oblater, en religiøs kongregasjon som ble anerkjent av kirken i 1882.

Pave Johannes XXIII kalte Guerra “en moderne apostel for Den hellige Ånd” da han saligkåret henne i 1959.

Elena Guerras liv
Guerra ble født inn i en adelig familie i Lucca i Italia i 1835, og var velutdannet og from i sin tro.

I store deler av 20-årene var Guerra sengeliggende på grunn av en alvorlig sykdom, en utfordring som skulle vise seg å bli avgjørende for henne da hun begynte å meditere over Skriften og kirkefedrenes tekster.

Guerra følte seg kalt til å gi seg selv til Gud under en pilegrimsreise til Roma sammen med sin far etter at hun var blitt frisk. Hun deltok på det tredje offentlige møtet av Det første Vatikankonsil i Peterskirken i april 1870 og møtte senere pave Pius IX den 23. juni 1870.

“Ved synet av pave Pius IX ble hun så rørt at hun, da hun vendte tilbake til Lucca, lovet å gi sitt liv for paven”, ifølge Vatikanets dikasterium for helgensaker.

Mot familiens vilje dannet Guerra i midten av 30-årene et religiøst samfunn med vekt på utdanning, som etter hvert ble til Den hellige Ånds oblater.

En av elevene hennes, den hellige Gemma Galgani, skrev i sin selvbiografi om den sterke åndelige påvirkningen av oblat-søstrenes undervisning. Guerra underviste personlig Galgani i fransk og kirkehistorie og fritok Galgani for den månedlige skoleavgiften da faren gikk konkurs.

I løpet av sin brevveksling med pave Leo XIII forfattet Guerra også bønner til Den hellige Ånd, blant annet et Helligåndskapittel, der hun ba Herren “sende ut din Ånd og fornye verden”.

Ordensstifteren møtte vanskeligheter de siste årene av sitt liv da noen av søstrene beskyldte henne for dårlig ledelse, noe som førte til at hun måtte trekke seg fra vervet som priorinne.

Guerra døde på skjærtorsdag, den 11. april 1914. Graven hennes ligger i Sant’Agostino-kirken i Lucca. Oblatsøstrene som Guerra grunnla, viderefører i dag hennes misjon i Italia, Kamerun, Canada, Filippinene og Rwanda.

Et mirakel

Pave Frans anerkjente et mirakel som ble tilskrevet Guerras forbønn, nemlig helbredelsen av en mann ved navn Paulo i Uberlândia i Brasil i 2010 etter at han falt ned fra et tre og havnet i koma med en alvorlig hjerneskade. Etter å ha gjennomgått en kraniotomi og dekompresjonsinngrep forverret mannens situasjon seg, og 10 dager etter fallet ble det ifølge Vatikanet besluttet å erklære ham hjernedød.

Mens han lå i koma, organiserte medlemmer av den karismatiske fornyelsen bønn for at Paulo skulle bli frisk, og ba alle om å be for hans helbredelse på den salige Elena Guerras forbønn. Den tiende dagen etter at de begynte å be til den salige Elena, fant legene en uventet forbedring i tilstanden hans, og mindre enn en måned senere ble han skrevet ut fra sykehuset i god form.

Paven godkjente miraklet under en audiens med kardinal Marcello Semeraro, prefekten for Vatikanets helligkåringskongregasjon, den 13. april.

Under audiensen godkjente paven også martyriet til Guds tjenere Cayetano Clausellas Ballvé, en bispedømmeprest, og Antonio Tort Reixachs, en lekmann og far, som begge ble drept under den spanske borgerkrigen i 1936.

Paven anerkjente også de heroiske dydene til søster Teresa Lanfranco, en italiensk ordenskvinne fra kongregasjonen for døtrene av Santa Maria di Leuca, som døde i Roma i 1989.

Vatikanet vil kunngjøre kanoniseringsdatoen for den salige Elena Guerra på et senere tidspunkt.


Denne saken ble først publisert av Catholic News Agency, EWTN Norges nyhetspartner, og er bearbeidet av EWTN Norge.

Courtney Mares er korrespondent i Roma for Catholic News Agency. Hun er utdannet ved Harvard University, har rapportert fra nyhetsbyråer på tre kontinenter og ble tildelt Gardner Fellowship for sitt arbeid med nordkoreanske flyktninger.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Ukens nyheter | Rådsmøte i Caritas og biskop Berislav

I denne ukens nyheter starter vi lokalt med nyheter fra Tromsø, Trondheim, Oslo og Mariaholm. Vi har likt og ulikt fra den store katolske verden. Stikkord: erkebiskop Vigano, bispeutnevnelser, liturgi, eutanasi, og et lik i veien for jubelåret. 

Mer nyheter

Bidrag etter emne