Skip to content

Festen for den hellige apostelen Andreas

Festen for den hellige apostelen Andreas

Vi feirer ham på hans dødsdag, den 30. november

Andreas regnes som den første som ble kalt til apostel. Han var disippel av Johannes døperen, og var sammen med ham da dette skjedde som vi leser om i evangeliet etter Johannes:

Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. (Joh 1,35-39).

Andreas hadde med andre ord personlig og nær kontakt med Jesus fra første stund. Han var født i Betsaida ved Genesaretsjøen, og var bror av Simon, den senere apostelfyrsten Peter. Da Andreas hadde vært hos Jesus, dro han hjem for å fortelle sin bror Simon at han hadde funnet Messias, og førte ham til Jesus. Han regnes derfor også som den første kristne misjonær.

Hvor ellers i skriften kan vi lese om den hellige apostelen Andreas?

Andreas spiller en fremtredende rolle i fortellingen om da Jesus mettet fem tusen. Da Jesus utfordret apostlene med spørsmål om hvordan det kunne skaffes mat til så mange, hadde Andreas allerede skaffet seg oversikt over hva som fantes: «Det er et barn her som har fem byggbrød og to fisker. Men hva er det til så mange?» (Joh 6,9)

Senere møter vi Andreas sammen med Jesus og disiplene ved tempelet i Jerusalem. Jesus har nettopp fortalt at det ikke skal være sten på sten igjen av tempelet, alt skal rives ned. Evangelisten Markus forteller:

Da han satt på Oljeberget rett overfor tempelet og Peter, Jakob, Johannes og Andreas var alene med ham, spurte de ham: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på at alt dette skal fullbyrdes?» (Mark 13,1-4)

I evangeliet etter Johannes blir Andreas nok en gang synlig for oss. Noen grekere er kommet til Jerusalem, og de vil gjerne møte Jesus. De henvender seg til Filip:

Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. (Joh 12,22)

Hva betyr det greske ordet protokletos?

Andreas er kjent som protokletos (den som ble kalt først). En av de sikreste kildene vi har når det gjelder Andreas sitt virke etter Jesu død og oppstandelse, forteller at han misjonerte rundt Svartehavet og i Hellas. Han ble til slutt biskop av Patras i Hellas, og han regnes som den greske verdens apostel.

Peter, hans bror, reiste fra Jerusalem, via Antiokia, til Roma for å utøve sin universelle misjon; Andreas var derimot den greske verdens apostel. Slik fremtrer de som sanne brødre i livet så vel som i døden – et broderskap som kommer til uttrykk i det spesielle gjensidige forholdet mellom Romas og Konstantinopels bispeseter, som i sannhet kan kalles søsterkirker. Pave Benedikt XVI, 17. juni 2006, Petersplassen.

Hvordan døde den hellige apostelen Andreas?

Tradisjonen forteller at han døde i Patras, hvor han ble dømt til døden av stattholderen og kristenhateren Aegeas. Han skulle korsfestes, men på samme måte som Peter, ba han om å bli korsfestet på et kors som var annerledes enn det Jesus led døden på fordi han ikke følte seg verdig til å dø på et kors som lignet Mesterens. Ønsket hans ble etterkommet, og han døde på et kryssformet kors (Crux decussata), som senere fikk navnet «Andreaskorset». Tradisjonen forteller at han prekte til folket i tre dager fra sin smertefulle stilling på korset.

Hans relikvier ble ifølge Hieronimus plassert i Apostelkirken i Konstantinopel. Herfra ble de i 1208 tatt med til havnebyen Amalfi etter at Venezia hadde erobret Konstantinopel. Størstedelen av relikviene befinner seg fortsatt seg i Amalfis domkirke Sant’Andrea, under alteret i krypten. Hodet ble i 1461 gitt til Vatikanet, og det befant seg der i en av de fire sentrale søylene i Peterskirken helt frem til 1964, da pave Paul VI ga det tilbake til den gresk-ortodokse søsterkirken i Patras.

Skottland har et spesielt forhold til apostelen Andreas. Helt siden middelalderen har det skotske nasjonalflagget vært et hvitt andreaskors på himmelblå bunn. En skotsk tradisjon forteller at den hellige biskop Wilfrid av York på 600-tallet tok med seg noen av Andreas’ relikvier etter en reise til Italia. Apostelen Andreas er Skottlands skytshelgen.

Han er også skytshelgen for Hellas og flere andre land. Og ikke minst er han fiskernes skytshelgen, siden han selv var fisker den gang han ble kalt til apostel av Jesus.

Kilder:
EWTN
Benedikt XVI: «Apostlene og Kristi første disipler», St.Olav forlag2007
Per Einar Odden, katolsk.no «Den hellige apostelen Andreas»

Av Eli Åm


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?
Trykk her for å hjelpe oss å spre evangeliet


Tidebønner

Hør også:

Se:
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=wrk7xnABFsc[/embedyt]
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=3njeqr4_Mx4[/embedyt]

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne