Skip to content

De uskyldige barn i Betlehem

Hvorfor feirer vi en fest for De uskyldige barn i Betlehem?
Festen for De uskyldige barn i Betlehem feires den 28. desember, til minne om alle guttebarn fra 2 år og under i Betlehem, som ble drept på ordre fra kong Herodes den Store. Massakren hadde til hensikt å forhindre at Messias, som de Tre vise menn lette etter, skulle komme til makten og fortrenge Herodes. Dette var grunnen til at Josef i en drøm fikk beskjed om å ta med seg barnet og Maria og flykte til Egypt. Denne festen minner oss om at alle liv er dyrebare, og at det er vårt ansvar å beskytte menneskeliv fra unnfangelse til naturlig død.

Pave Frans sa dette på festen for De uskyldige barn i Betlehem i 2016:

«Med julen følger også tårer, om vi liker det eller ei. Evangelistene forskjønnet ikke virkeligheten for å gjøre budskapet mer troverdig eller attraktivt. De omga seg ikke med trøstende ord som ikke hadde rot i virkeligheten. For dem var ikke julen en fantasiflukt eller et gjemmested for tidens utfordringer og urettferdighet. Tvert imot, fortellingen deres om Guds sønns fødsel er farget av sorg og tragedie. Evangelisten Matteus er kanskje den aller tydeligste i så måte, når han siterer profeten Jeremias (31,15): «I Rama høres skrik, klagesang og bitter gråt. Rakel gråter over barna sine, og vil ikke la seg trøste.» Det er gråten til mødrene som sørger over barna som ble drept av den maktsyke og tyranniske Herodes.

Også i dag lyder hjerteskjærende sørgerop, som vi verken vil eller kan overhøre eller stilne. I verden av i dag – jeg sier dette med et tungt hjerte – hører vi også smerteskrik fra mødre, og fra familier, som begråter sine døde barn, sine uskyldige barn.» (Brev fra pave Frans på festen for De uskyldige barn i Betlehem.)

Hva betyr «De uskyldige barn»?
De små guttebarna som Herodes drepte, var ikke skyldige i noen forbrytelse, men i Herodes fantasi kunne altså en av dem være en mulig konkurrent til hans trone. De regnes som hellige av Kirken på grunn av de hellige omstendighetene rundt deres død. De døde på grunn av hat til Kristus, slik martyrer gjør, og derfor er den liturgiske fargen rød på denne dagen.

Hvem var Herodes den Store?
Herodes var ikke jøde av Davids eller Arons hus, men en idumeer, det vil si fra et folk som var blitt tvangs-judaisert. Familien hans var nære venner av Julius Cæsar, og dennes etterfølgere utnevnte flere i familien til viktige stillinger i det romerske styret. Herodes ble konge i Palestina under keiser Augustus i år 37 f.Kr. Tilnavnet «den Store» fikk han fordi han etablerte det herodiske dynasti, og fordi han satte i gang store byggeprosjekter, blant annet Tempelet i Jerusalem. Navnet «den Store» har altså ikke å gjøre med noen personlig storhet, han var tvert imot en ond og splittende leder. Han vokste opp som jøde, men han ble foraktet av folket han styrte, som for det meste var jøder. Det skyldtes at han gikk romernes ærend, og at han straffet sine undersåtter hardt hvis de viste noe tegn til opposisjon.

Når foregikk massakren av barna i Betlehem?
Vi vet ikke nøyaktig når denne massakren fant sted, men siden ordren var å drepe alle guttebarn under 2 år, må det ha skjedd senest to år etter Jesu fødsel. De fleste forsøk på å tidfeste Herrens fødsel konkluderer med et sted mellom år 6 og 4 f.Kr. Mordene må derfor ha funnet sted mellom år 4 og 2 f.Kr. Hvor mange barn som ble drept sier Den hellige skrift ikke noe konkret om, og vi har heller ingen andre kilder som kan gi oss noe tall.

Hvorfor måtte Den hellige familie flykte til Egypt?
I en drøm fikk Josef beskjed av en engel om at han måtte ta med Jesus og hans Mor og flykte til Egypt. Dette gjorde de umiddelbart, i lydighet mot Gud og engelen Han hadde sendt. Matteus forteller om dette i kapittel 2, 13-15:

Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Fra Egypt kalte jeg min sønn.

Videre, Matt 19-23:

Etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og dra til Israels land! For de som ville ta livet av barnet, er døde.» Han sto da opp. Tok med seg barnet og barnets mor og kom til Israels land. Men da han fikk høre at Arkelaos var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der. Han ble varslet i en drøm og dro til Galilea. Da han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nasaret. Slik skulle det ordet gå i oppfyllelse som er talt gjennom profetene, at han skulle kalles en nasareer.

Hvor lang tid brukte Maria og Josef på reisen til Egypt?
Vi vet ikke hvor lang tid reisen tok. Det fantes flere ruter, langs havet og gjennom ørkenen. Alle ruter var krevende. I Egypt håpet de å finne ro og trygghet i den store jødiske kolonien, i det samme landet som den gammeltestamentlige Josef søkte tilflukt 1900 år tidligere.

Vi vet heller ikke hvor lenge Den hellige familie oppholdt seg i Egypt. Tradisjonen forteller at de var der i flere år. Da Herodes den store var død, dro de til Nasaret, der Jesus vokste opp.

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne