Skip to content

De ti bud | En praktisk katekese | Episode 1 – De to tavlene

De ti bud | En praktisk katekese | Episode 1 – De to tavlene
Av Peder Josef Foss

Episode 1 – De to tavlene
Denne innledende episoden dreier seg om hva De ti bud er, hvor de kommer fra og hva de er til for. Hvorfor har Gud lover for hvordan vi skal leve? Hva kaller de oss til og hva advarer de oss mot? Er De ti bud relevante for oss i dag selv om de er flere tusen år gamle? I lys av Den katolske kirkes tradisjon ser vi at De ti bud ikke  bare er kunstige “regler’ som begrenser mennesket, men er Jesu Kristi gode og befriende åk, som lærer Hans disipler bli fullkomne, slik den himmelske Fader er fullkommen. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne