Skip to content

Hvem sier der at jeg er?

Gjennom det siste året har Eli lest fra boken Hvem sier der at jeg er? Hør første del og følg lenken under for alle episodene.

Hør alle episodene her

Boken er utgitt av St Olav forlag og blir lest av Eli.

Ett spørsmål går som en rød tråd igjennom denne boken: Hvem hevdet Jesus at han var? For å besvare dette spørsmålet må vi imidlertid gå veien om et annet: Kan vi egentlig vite noe om hva Jesus sa og gjorde, eller er kildene våre for upålitelige?

I denne boken går bestselgende forfatter og bibelforsker Brant Pitre gjennom gamle manuskripter, utsagn fra tidlige kristne forfattere og nyere forskning og viser hvordan den tradisjonelle kristne troen på Jesu guddommelighet står på solid grunn. Samtidig viser han at man ikke kan forstå Jesu forkynnelse, og særlig det han sier om seg selv, uten å se det i sin historiske kontekst. Jesus fra Nasaret var jøde i det første århundre, og hans budskap ble forkynt for og forstått av samtidige jøder. Denne siden av evangeliene, som ofte er blitt glemt i Kirkens historie, spiller en avgjørende rolle i de siste tiårenes Jesus-forskning.

I denne boken finner du svar på spørsmål som: Var de fire evangeliene anonyme? Er de folklore eller biografier? Ble de skrevet for sent til at vi kan stole på dem? Hva med de såkalte «tapte evangeliene», som Q og Tomasevangeliet? Hevdet Jesus at han var Gud? Oppfylte Jesus de jødiske Messias-profetiene? Hvorfor ble Jesus korsfestet? Hva er argumentene for at Jesus virkelig oppsto fra de døde?

Støtt EWTN Norge – St Rita Radio på Vipps til 650212 eller til kontonummer 3905.10.86949.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne