Skip to content

En 13 år gammel filippinsk jente som elsket Den hellige kommunion er offisielt på vei til å bli helgen

En 13 år gammel filippinsk jente som elsket Den hellige kommunion er offisielt på vei til å bli helgen.
Av Valerie Joy Escalona

Kanoniseringssaken er i gang for det unge “‘eksempel’ på fromhet og tapperhet”.

Det offisielle portrettet av Guds tjenerinne Niña Ruiz Abad ble utstilt 7. april. (Foto: Med tillatelse fra Cenacle of the Most Precious Blood of Jesus).

LAOAG CITY, Filippinene – Den 7. april ble saken for kanoniseringen av den 13 år gamle filippineren Niña Ruiz Abad offisielt åpnet i katedralen St. William the Hermit i Laoag City på Filippinene, på Den guddommelige barmhjertighets søndag.

Denne begivenheten er det første trinnet i en lang prosess for å gjøre Ruiz Abad til en av historiens yngste (erklærte) helgener.

Biskop Renato Mayugba fra Laoag City var leder for tribunalet som skulle høre vitnesbyrd om Abads liv og fromhet, som har blitt beskrevet som “en inspirasjon til fromhet, barmhjertighet, evangelisering og trofasthet overfor andre”.

“Vi starter vår undersøkelse av Niñas liv for å finne ut om Gud virkelig har velsignet oss med en Guds tjenerinne som kan opphøyes til helgen. … All hellighet er egentlig Guds verk. Gud er hellighetens opphav, fordi all hellighet er nåde. Hellighet er til syvende og sist nådens verk, frukten av guddommelig barmhjertighet”, sa biskopen.

Åpningen av saliggjørings- og kanoniseringsprosessen til Guds tjener Niña Ruiz Abad finner sted i katedralen St. William the Hermit i Laoag City, Filippinene, 7. april (Foto: Med tillatelse fra Cenacle of the Most Precious Blood of Jesus).

I begynnelsen av møtet ble det vist en video av Ruiz Abads liv, som ga deltakerne et kort innblikk i tenåringens liv preget av dyp fromhet og kjærlighet til Gud helt fra hun var liten. Det ble vist hvordan hun som barn alltid var opptatt av å be foran Det hellige sakramentet med armene utstrakt mot Gud, og hvordan hun var glad i å dele ut bønnekort og religiøse bilder, spesielt av Santo Niño (Jesusbarnet på filippinsk), til lærere og skolekamerater. Da hun ble diagnostisert med en uhelbredelig hjertesykdom, viste videoen en uberørt jente som sa til sin fortvilte mor: “Ikke vær redd, mamma, det går bra – Gud vil helbrede meg!”

Pater Dennis Ruíz, som er postulator for saken, understreket viktigheten av hennes eksempel, spesielt for dagens ungdom, i likhet med salige Carlo Acutis.

“Mange av dagens unge er opptatt av teknologi, mote, moro, glede og materielle ting, noe som iblant tar oppmerksomheten bort fra gode relasjoner, spesielt med Gud. Med dysfunksjonelle familier og familieoppløsning i dagens samfunn er det som regel barna som rammes hardest, noe som gjør at de søker trøst og oppmuntring i omgivelsene. Men ved å ha et godt forbilde i fromhet og styrke kan de unge reddes fra fullstendig ødeleggelse. Kjennskapet til Niñas karakter og egenskaper og hennes sterke tro på Gud vil være en veiledning for ungdommen”, sa han.

Det offisielle portrettet av Guds tjenerinne, malt av den filippinske maleren Ariel Caratao, ble presentert for publikum under seansen.

Divine Mercy Children’s Choir, som består av barn fra det filippinske fellesskapet Little Sparks of the Divine Mercy & Immaculate Heart, var kledd i tradisjonelle filippinske klær og fremførte fire sanger for forsamlingen: Children’s Entrustment to the Immaculate Heart of Mary, The Unity Prayer og Jesus, I Trust in You, etterfulgt av sangen Chaplet of Divine Mercy.

Divine Mercy Children’s Choir synger Divine Mercy Chaplet under åpningen av gudstjeneren Niña Ruiz Abads sak. (Foto: Med tillatelse fra Cenacle of the Most Precious Blood of Jesus).

Niñas mor, Corazon Abad, og eneste søster, Mary Ann Abad, og andre slektninger var til stede på arrangementet, i tillegg til ledere og medlemmer av God First Association – en forening oppkalt etter Niñas berømte slagord “God First” og ledet av Eliza Samson, Niñas lærer i tredje klasse. Et stort antall lekfolk, prester, søstre og seminarister var også til stede under arrangementet og fylte katedralen.

Niñas mor (i midten) og søster (til venstre), samt andre slektninger, var til stede under åpningen (Foto: Med tillatelse fra Cenacle of the Most Precious Blood of Jesus).

Rett etter åpningsmøtet besøkte tribunalet fra bispedømmet Laoag og deltakerne på møtet graven til Guds tjener Niña i kirken St. Monica i Sarrat, Ilocos Norte.

Graven til Niña Ruiz Abad i St. Monica menighet, Ilocos Norte, Filippinene (Foto: Med tillatelse fra pater Dennis Ruíz).

Ønsket om salig- og helgenkåring av Ruiz Abad er en del av kirkens videre arbeid med å anerkjenne moderne helgener som forbilder for katolikker i det 21. århundre. Den katolske kirke ønsker å anerkjenne helgener som praktiserte sin tro i det moderne livets hverdag.

Som biskop Mayugba oppfordret: “Måtte hennes liv, selv om det var kort, inspirere oss alle til å sette Gud først i våre liv.”

Det offisielle portrettet av Guds tjenerinne Niña Ruíz-Abad ble presentert for publikum under åpningen av bispedømmets fase av hennes salig- og helgenkåringssak i katedralkirken St. William the Hermit i Laoag City søndag 7. april 2024. | Kreditt: Portrett av katolske helgener, Public domain, via Wikimedia Commons.

Denne saken ble først publisert på The National Catholic Register, som er EWTN Norges nyhetspartner.

Valerie Joy Escalona skriver fra Filippinene. 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Ukens nyheter | Rådsmøte i Caritas og biskop Berislav

I denne ukens nyheter starter vi lokalt med nyheter fra Tromsø, Trondheim, Oslo og Mariaholm. Vi har likt og ulikt fra den store katolske verden. Stikkord: erkebiskop Vigano, bispeutnevnelser, liturgi, eutanasi, og et lik i veien for jubelåret. 

Mer nyheter

Bidrag etter emne