Skip to content

Historisk lansering: Første norske Bibel med katolsk kanon

Historisk lansering: Første norske Bibel med katolsk kanon.

I en pressemelding annonserte Det Norske Bibelselskap nylig at de for første gang vil gi ut en versjon av Bibelen på norsk som følger den katolske kanon. Denne utgivelsen vil inkludere de deuterokanoniske bøkene i tillegg til bøkene som allerede er kjente fra protestantenes bibler.

De deuterokanoniske skriftene, som under reformasjonen ble skilt ut fra hovedteksten i Det gamle testamentet, har ikke vært inkludert i norske bibelutgaver siden 1891. Denne nye utgaven vil plassere disse tekstene i den tradisjonelle rekkefølgen som benyttes i Den katolske kirke.

Generalsekretær Øyvind Haraldseid i Bibelselskapet bemerket betydningen av denne utgivelsen: “Dette er historisk, både med tanke på språkhistorien og det felleskristelige arbeidet.” Han tilføyde også at det er beklagelig at det har tatt så lang tid å gi ut denne versjonen.

Biskop Bernt Eidsvig fra Oslo katolske bispedømme uttrykte i pressemeldingen sin takknemlighet over denne utgivelsen: “Det har vært et stort savn for katolikker i Norge å ikke ha en fullstendig bibel.” Katolsk biskop i Trondheim og Tromsø, Erik Varden, ga også uttrykk for sin begeistring for prosjektet.

Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen / katolsk.no

I en uttalelse til EWTN Norge, sa Kristine Dingstad, forlagssjef i St Olav Forlag: “Dette er en stor begivenhet for katolikker i Norge, som lenge har savnet en komplett bibel. For en kirkelig, multikulturell minoritet som vår, har det stor betydning for vår felles identitet, og for evangeliserings- og nyevangeliseringsarbeidet. Nå går utfordringen ut til oss alle om faktisk å lese den, under Kirkens veiledning. Jeg og mange med meg gleder meg stort til å få den i hånden!”

Flere troende som EWTN Norge har snakket med uttrykker stor glede over den kommende utgivelsen. En av dem sa, “Dette er noe vi har ventet på siden 2011.”

En interessant detalj ved denne utgivelsen er at den vil være tilgjengelig i begge de norske skriftformene, bokmål og nynorsk. Dette trinnet har blitt hilst velkommen av katolske ledere, spesielt ettersom dominikanerpater Arnfinn Haram tidligere arbeidet for en nynorsk oversettelse av de deuterokanoniske bøkene.

Diakon Svein Kvamsdal uttrykker til EWTN Norge at dette er en dobbelt glede, først får vi endelig Bibelen og så får vi den i tillegg også på nynorsk!

Foto: Katolsk.no

Bibelselskapet har arbeidet med denne revisjonen siden sin 2011-oversettelse, og den nye utgaven, kalt “Bibel 2024”, vil bli lansert i mars 2024. Den katolske kirke i Norge har besluttet å benytte denne nye oversettelsen i sitt liturgiske arbeid.

Av Pål Johannes Nes


Les hele pressemeldingen her:
Den katolske kirke får sin første bibel på norsk!

Det Norske Bibelselskap gir for første gang i historien ut en utgave av bibelen som følger den katolske kanon. Det vil si en utgave som inneholder de såkalt deuterokanoniske bøkene, i tillegg til alle bøkene som finnes i protestantenes bibler. Dessuten kommer disse tekstene nå i den tradisjonelle rekkefølgen for Den katolske kirke.

– Det er en stor glede å utgi Bibelen sammen med Den katolske kirke, sier generalsekretær Øyvind Haraldseid. – Dette er historisk, både med tanke på språkhistorien og det felleskristelige arbeidet. Det er litt trist at det har tatt Bibelselskapet så lang tid å utgi denne, innrømmer Haraldseid.

Under reformasjonen ble de deuterokanoniske skriftene, av ulike grunner, ikke sett på som likestilte med de andre skriftene i Det gamle testamentet. For eksempel flyttet Luther dem fra sine vanlige plasser i tekstrekkefølgen i sin bibeloversettelse i 1534. De bla da plassert samlet i slutten av Det gamle testamentet. Denne tradisjonen ble bevart i Danmark-Norge helt frem til 1891, da de deuterokanoniske skriftene forsvant helt ut av norske bibelutgaver. Nå får vi, for første gang i norgeshistorien, en utgave hvor hele den katolske kanon kommer i Den katolske kirkes tradisjonelle rekkefølge.

Vi gleder oss svært over dette, uttaler biskop Oslo katolske bispedømme Bernt Eidsvig. – Det har vært et stort savn for katolikker i Norge å ikke ha en fullstendig bibel, så vi er Bibelselskapet stor takk skyldig for deres velvilje og raushet i møte med dette pastorale behovet!

Katolsk biskop i Trondheim og Tromsø, Erik Varden, deler Eidsvigs begeistring. – Dette er storartet, uttaler han. – Det har vært en forventning lenge og et stort prosjekt, og det er en bragd at det nå er gått i oppfyllelse!

At Bibelen – katolsk kanon utkommer i begge målformer, er noe de katolske biskopene er ekstra takknemlig for.

Da de deuterokanoniske bøkene skulle oversettes på nytt for noen år siden, var dominikanerpater Arnfinn Haram en av pådriverne for at de også skulle oversettes til nynorsk. Han fikk dessverre ikke oppleve at den kom ut i 2018, men at vi nå til og med får en nynorsk bibel i henhold til katolsk kanon, er intet annet enn en enestående begivenhet i det katolske Norge, slår biskop Eidsvig fast.

Bibelselskapet har i fire år jobbet med en revisjon av sin 2011-oversettelse. Den reviderte utgaven, Bibel 2024, lanseres i mars 2024, og Bibelen med den katolske skriftrekken er en av flere utgaver som blir gitt ut i den anledningen. Den katolske kirke har de siste årene basert sitt liturgiske arbeid på Bibelselskapets 2011-oversettelse, men går i anledning 2024-versjonen over til å bruke denne.

Bibelselskapet kommer nærmere tilbake til lanseringen av Bibel 2024 ved en senere anledning.

 


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne