Skip to content

Impuls | Et Hjerte fullt av glede

Dagens refleksjon 30. januar, 2024 –Et Hjerte fullt av glede
Av Peder Josef Foss

Når vi nærmer oss kyndelsmesse, eller Høytiden for Herrens fremstilling i templet, ser vi at juletidens glede modnes og blir fremadskuende templet og alteret er et første varsel om at Påskelammet som skal ofres er kommet til verden. Allerede som spebarn er det som om Han sier: «Her er jeg!» Nettopp det sier Hebreerbrevet: «Derfor sier han idet han trer inn i verden: Offer og gave ville du ikke ha, men et legeme laget du for meg; brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg: Se, jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre, Gud, din vilje.» (Heb 10,5-7).

Den gamle pakts ofre var en skygge av det offer som i sannhet skulle forløse verden: Kristi Legeme og Blod ofret på korset på blodig vis en gang for alle og i hver eneste messe på ublodig vis. Guds tempel, som er Kristi Legeme (Joh 2,21), blir båret inn i templet bygd av menneskehender – dets tid er snart til ende. Derfor bryter hellige Simeon ut i jubel når han får se guttebarnet, og sier «Herre, nå kan du la din tjener fare i fred, etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse» (Luk 2,29-30). Her er Han som Gud har salvet med gledens olje til å være prest til evig tid på Melkisedeks vis (Heb 5,10).

På denne dagen gir Simeon oss en dypere forståelse av Jomfru Maria også: «ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet, komme for dagen.» (Luk 2,35). Jomfru Marias hellighet og enestående rang kommer av hennes enestående kjærlighet og fullkomne hengivenhet til Jesus Kristus, hennes guddommelige Sønn. Jomfru Marias rene Hjerte er Den hellige Ånds tempel, en beholder for den dyrebare «gledens olje» (Sal 45,8) som de troende salves med. Hennes Hjerte grunner på Guds Ord – i hennes Hjerte bor Guds visdom og Hans åpenbaring. Verdens Frelser fødes av henne, og sannheten stråler frem over vår verden ut av hennes gjennomborede hjerte.

Fordi hun er unnfanget uten arvesynd er hennes Hjerte rent – hun ser dermed Gud klarere enn noen annen skapning. Av hennes Hjerte kan vi lære alle dyder, for det er det Hjerte Gud ville gi sin egen Mor. Hellige Louis de Montfort lærer oss derfor å be:

Måtte din tros lys fordrive mitt sinns mørke; måtte din dype ydmykhet ta mitt hovmods plass; måtte din opphøyede kontemplasjon gjøre det av med distraksjonene fra min flyktige fantasi; måtte ditt varige syn av Gud fylle mitt hu med Hans nærvær; måtte ditt hjertes brennende kjærlighet oppflamme min lunkenhet; måtte dine dyer ta mine synders plass; måtte dine fortjenester være min eneste pryd for Guds åsyn og gjøre opp for alt som mangler i meg. (fra ‘Vrai dévotion à la Sainte Vierge)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

 

 

 


 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne