Skip to content

Pinseaksjon 2023 | Ukraina

De nordiske biskopene har bestemt at all kollekt på pinsedag skal gå til Caritas Ukraina.

Kollekten kan innbetales til
Vipps: 91337
Kontonummer: 8200.01.52869
NB: Merk innbetalingen: Pinseaksjon

Kjære Brødre og Søstre,

Fra den 9. til den 11. mai foretok Kardinal Anders Arborelius (Stockholm) og Biskop Erik Varden (Trondheim) et solidaritetsbesøk i Ukraina i Bispekonferansens navn, så på vegne av alle katolikker i våre nordiske land. De ble dypt grepet av hva de så — av prøvelsen Ukraina gjennomgår, av den stadige trusel som rammer sivile mål, av grusomheter begått mot forsvarsløse og mot barn, men også av ukrainernes mot, utholdenhet og humanitære innsats. Vi vil, som deres biskoper, mobilisere alle troende til fredelig innsats mot en forferdelig krig. Til dette formål vil vi bruke Pinsedagen, når vi feirer Åndens komme og bekrefter vår tillit til at Herren kan fornye jordens åsyn ved sin frelsende kraft og gjennom sine trofaste. Vi ber om at pinsedagens hovedmesse i alle menigheter og ordenshus i våre fem land på den dagen feires for rettferd og fred i Ukraina. Og vi ber om at all kollekt går til Ukrainas Caritas, som gjør en storartet innsats. Caritas vil øremerke vårt bidrag til mat- og hygienepakker til de mest trengende. Behovet for slik primærhjelp er stort, og vil bli større. La oss bruke dagene som kommer til å forberede våre hjerter og sinn. På forhånd takk for deres raushet.

Maria, Fredens dronning, be for Ukraina!

Biskop Czeslaw Kozon, Kopenhagen, formann
Kardinal Anders Arborelius OCD, Stockholm, nestformann
Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg, Oslo
Biskop David Tencer OFMCap, Reykjavik
Bikop Prælat Berislav Grgic, Tromsø
Biskop Prælat Erik Varden O.C.S.O., Trondheim
Marco Pasinato, Administrator Helsinki

*************************************************************

Moder Angelica hadde sin første sending fra en garasje i 1981, vi hadde vår første sending 22.mai 2020 fra et gjesterom i Ålesund. Vi er glade for å være en del av verdens største religiøse medienettverk. EWTN sitt mål er å hjelpe mennesker å vokse i troen og i kjærlighet til Gud og hans uendelige miskunn. Dette er også blitt vårt mål. Vi ønsker å spre evangeliet til mennesker i Norge. Sammen med mange frivillige jobber vi hver dag med dette. Støtt vårt arbeid: https://www.ewtn.no/stott-oss/

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne