Skip to content

Hellige i Skriften

På samme måte hjelper Ånden også våre skrøpeligheter, for vi vet ikke hva vi skulle be om slik vi burde, men Ånden selv gjør forbønn for oss med stønn som ikke kan uttales. Og den som gransker hjertene, vet hva [er] Åndens sinn, fordi han gjør forbønn for de hellige i henhold til [Guds vilje].” – Romerne 8:26-27

“Og da han hadde tatt boken, falt de fire dyrene og fire [og] tjue eldster ned foran Lammet, og hadde hver og en av dem harper og gylne hetteglass fulle av lukt, som er de helliges bønner.” – Åpenbaringer 5:8

“Derfor ber vi alltid for deg, at vår Gud vil regne deg verdig [dette] kall og oppfylle all den gode glede av [hans] godhet og troens verk med kraft ….” – 2 Tessalonikerbrev 1:11

“Til slutt, brødre, be for oss, så Herrens ord kan ha [fri] kurs og bli herliggjort, slik [det er] med dere ….” – 2 Tessalonikerbrev 3:1

“Vær dere etterfølgere av meg, slik jeg også er av Kristus. Nå priser jeg dere, brødre, for at dere husker meg i alle ting og holder ordinansene slik jeg overfridde dem til dere.” – 1 Korinterbrev 11:1-2

Publisert i EWTN av Fabio Loutfi, Master i åndelig teologi

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne