Skip to content

17.september på St Rita – ved sin utholdenhet bærer frukt

17.septmber på St Rita – EWTN Norge – 24. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag

Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!

Evangelium Luk 8,4–15
På den tid strømmet folk til i store flokker, fra den ene byen efter den andre. Da fortalte Jesus dem en lignelse:

«En bonde gikk ut for å så. Og som han sådde, falt noe av såkornet ved veikanten og ble tråkket ned, og himmelens fugler kom og åt det opp. Noe falt på stengrunn og visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. Og noe falt blant tistler, som vokste opp samtidig og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar hundre fold.» Og da han hadde sagt dette, la han sterkere til: «Den som har ører å høre med, han høre!»

Disiplene spurte ham da hvordan denne lignelsen var å forstå. Han svarte: «Dere er det gitt å få kjenne Guds rikes mysterier. Men de andre får det i lignelser, slik at de skal ‘se uten å se, og høre uten å forstå’. Og dette er da meningen med lignelsen: ‘Såkornet, det er Guds ord. Det ved veikanten, det er de som nok hører, men så kommer djevelen og tar budskapet bort fra deres hjerter, for at de ikke skal tro og bli frelst. Det som falt på stengrunn, det er de som tar imot budskapet med glede når de hører det, men de har ingen rot; de tror for en tid, men i prøvens stund faller de fra. Det som falt blant tistler, det er de som hører, men som blir kvalt i veksten av de bekymringer og rikdommer og nydelser livet byr på, så de aldri når å modnes. Men det som falt i god jord, det er de som lytter av et godt og edelt sinn, som holder fast ved budskapet, og ved sin utholdenhet bærer frukt.’»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner (uke 4):Nye program:


Video:

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne