Skip to content

Hellige Svithun, Stavangers vernehelgen 

Marcus Sele Samuelsberg har samlet flere bønner om den hellige Svithun i et lite hefte. Det kan du laste ned her: St. Svithun Andaktshefte

Heftet inneholder blant annent litaniet til hellige Svithun.

Litani til St. Svithun, Stavangers vernehelgen

Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison

Kristus, hør oss, Kristus, bønnhør oss.
Gud Fader i himmelen, miskunn deg over oss
Gud Sønn, verdens Frelser, miskunn deg over oss
Gud Hellige Ånd, miskunn deg over oss,
Hellige Treenighet, én Gud, miskunn deg over oss.

Hellige Maria, be for oss
Hellige Guds mor, be for oss
Hellige jomfruers jomfru, be for oss
Hellige Svithun, be for oss
Hellige Svithun biskop, be etc.
Hellige Svithun kirkebygger,
Hellige Svithun undergjører,
Hellige Svithun, mann etter Guds hjerte,
Hellige Svithun, Guds trofaste tjener,
Hellige Svithun, Kristi vitne,
Hellige Svithun, Den Hellige Ånds kjørel,
Hellige Svithun, troens bekjenner,
Hellige Svithun, Stavangers vernehelgen,
Hellige Svithun, Winchesters engel,
Hellige Svithun, vern mot tørke,
Hellige Svithun, Kirkens pryd,
Hellige Svithun, de fattiges hjelper,
Hellige Svithun, de uvitendes lærer,
Hellige Svithun, kongers rådgiver,
Hellige Svithun, de sørgendes trøst,
Hellige Svithun, biskopers lys,
Hellige Svithun, bønders tilflukt,
Hellige Svithun, forbilde på renhet og gudfryktighet,
Hellige Svithun, forbilde på alle dyder,
Hellige Svithun, du som husket på de fattige selv da du ble kongens venn,
Hellige Svithun, du som forkynte Evangeliet overalt,
Hellige Svithun, mild og barmhjertig mot alle på din ferd,
Hellige Svithun, du som opplyser hedningene,
Hellige Svithun, du som mildner deres vrede mot de kristne,
Hellige Svithun, du som helbreder syke,
Hellige Svithun, du som gir blinde synet og får lamme til å gå,
Hellige Svithun, du som bevarer våre avlinger og vårt fe,
Hellige Svithun, du som verner oss mot den brennende sol og tørke,
Hellige Svithun, du som verner oss mot ondskap og vranglære,
Hellige Svithun, du som ustanselig ber for Stavanger,

Fromme Svithun,
Ydmyke Svithun,
Trofaste Svithun,
Gode Svithun,
Vise Svithun,

Gavmilde Svithun, be for oss.
Guds Lam, som tar bort verdens synder, skån oss, Herre
Guds Lam, som tar bort verdens synder, bønnhør oss, Herre,
Guds Lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss.

V: Herren har elsket ham og prydet ham,
R: Han har gitt ham herlighetens kjortel.
La oss be.

Allmektige evige Gud, gi oss med glede å feire den salige Svithun, biskop og bekjenner. La
oss på forbønn av ham vi minnes på jorden, engang nå frem til ditt himmelske rike. Ved
Kristus vår Herre.
Amen.

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne