Skip to content

Om oss

St Rita Radio ble lansert som en nettradio 22. mai 2020 og hadde sin første sending fra Vår Frue kirke i Ålesund. Siden har prosjektet gjennomgått en rivende utvikling og består i dag av en rekke daglige og ukentlige podkaster, TV stasjonen EWTN Norge og nettsiden EWTN.no.

Bli kjent med EWTN Norge og vår visjon i videoen under.

En av våre viktigste oppgaver er å lage katekese og sende messer fra St. Olav domkirke i Trondheim. Vi er lokalisert med studio på Haramsøya utenfor Ålesund.

EWTN Norge drives i all hovedsak av en stor gruppe dedikerte frivillige med et brennende ønske om misjon og evangelisering i Norge.

For oss er det viktig å bringe den katolske troen også ut i verden. Gjennom program som Vaticano og artikler i The National Catholic Register og Churchpop jobber vi målrettet med å spre troen også utenfor Norges grenser.

Nøkkelpersoner

Pål Johannes Nes, ansvarlig redaktør for EWTN Norge

Pål Johannes ble tatt opp i Kirkens fulle felleskap i 2013. Han arbeider på heltid med EWTN Norge, og leder blant annet programmet «Ukens samtale» sammen med sin faste makker p. Arne Marco. Pål Johannes kommer gjerne til din menighet for å snakke om misjon og evangelisering, særlig knyttet til Misjon2030.no og medieprosjektet EWTN Norge. Pål Johannes Nes er medlem av Norsk redaktørforening.

E-post: Pal@ewtn.no
Telefon: +47 482 26 360

p. Arne Marco Kirsebom, geistlig rådgiver for EWTN Norge

Den 21. januar 2024 utnevnte biskop Erik Varden, apostolisk administrator av Tromsø stift, p. Arne Marco til geistlig rådgiver for EWTN Norge. P. Arne Marco har det åndelige ansvaret for EWTN Norge. Han har flere ganger i uken evangelieforklaringer i tillegg til å være fast deltaker i programmet «Ukens samtale».  P. Arne Marco har lisensiatgrad i dogmatikk.

E-post: Arne.Marco@ewtn.no

 Erika Eva Nes, podkastredaktør, produsent

Erika startet prosjektet St. Rita Radio, som nå er blitt EWTN Norge, sammen med sin ektemann Pål Johannes Nes. Erika har ansvaret for SoMe, podkaster og felles bønn på EWTN Norge. Erika er koordinator for bønneintensjoner på EWTN Norge.

Epost: Erika@ewtn.no
Bønneintensjoner: post@ewtn.no
Telefon: +47 462 77 288

Sr. Anne Bente, ansvarlig for Ukens nyheter

Hver fredag kan du lese sr. Anne Bente sine nyhetsbetraktninger i Ukens nyheter, en fyldig nyhetsoversikt fra inn- og utland. Hun er utdannet lærer med norsk, idéhistorie og tysk i fagkretsen. Sr. Anne Bente har oversatt en rekke artikler og bøker. Hun har vært priorinne på Katarinahjemmet i to perioder fra 2000-2012 og fra 2015-2022. Hun sitter i styret i EWTN Norge.

Nyhetstips kan sendes til post@ewtn.no.

Eli Åm

Eli bidrar med oversettelse og redigering på nettsidene. Hun er utdannet sosialantropolog, med filosofi og pedagogikk i fagkretsen. Hun har bakgrunn som faglitterær forfatter, og har hatt oversettelsesoppdrag for St. Olav forlag. Eli er også daglig leder for St. Eystein bokhandel i Trondheim. Hun ble tatt opp i Kirkens fulle fellesskap i 1991.

E-post: eli@ewtn.no

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne