Skip to content

Nye vedtekter og nytt styre i EWTN Norge

Rita medier og produksjon AS som driver EWTN Norge og St Rita Radio, har i generalforsamling den 29. juli endret vedtekter til et ideelt aksjeselskap. Formålet for selskapet er også tydeliggjort.

Formål:
Selskapet er et ideelt aksjeselskap hvor det ikke-økonomiske formålet skal bidra til katolsk evangelisering i Norge gjennom ulike medier. Organisasjonens virksomhet skal være forankret i Den romersk-katolske kirkes tro. Alle handlinger og aktiviteter skal være i harmoni med Kirkens offisielle lære og vedtatte doktriner.

Det er også en glede å meddele at nytt styre er på plass, advokat Håkon Bleken har tiltrådt som styreleder med sr Anne Bente Hadland og Erika Eva Nes som styremedlemmer. Dette sikrer et bredt spekter av erfaring innen juss, teologi, media og økonomi.
Pål Johannes Nes fortsetter i stillingen som ansvarlig redaktør.

Gjennom det neste året vil vi sammen med styret jobbe med å overføre det meste av eierskapet til katolske institusjoner for å sikre en tydelig forankring i det katolske Norge.

Erika Eva og Pål Johannes Nes

Vedlegg
Vedtekter Rita Medier og Produksjon AS

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Gänswein in His Own Words

Gänswein in His Own Words  Archbishop Georg Gänswein was Pope Benedict XVI’s private secretary for 19 years. Hardly anyone came as close to the Pope

Mer nyheter

Bidrag etter emne