Skip to content

Martha Skretteberg går av som generalsekretær i Caritas Norge

I følge en pressemelding fra Caritas Norge går Martha Skretteberg av som generalsekretær i Caritas Norge for å jobbe med regnskog og klima i det globale Caritas-nettverket.

I pressemeldingen uttaler Skretteberg at hun ser frem til å ta fatt på en ny jobb i Caritas internasjonale nettverk og arbeide globalt med bevaring av regnskogen, klima og migrasjon. Dette er noen av vår tids største utfordringer. Se hele pressemeldingen nederst i saken.

Biskop Erik Varden takker Skretteberg
Biskop Erik Varden takket Skretteberg for hennes betydelige bidrag til Caritas i Norge. “Martha Skretteberg har gjort en iherdig, kreativ innsats for å etablere Caritas som en integrert aktør i norsk samfunnsliv. Under hennes ledelse har organisasjonen gjennomlevd betydelig vekst. Den når stadig flere trengende mennesker innenlands som utenlands. ” sa biskopen i en uttalelse til EWTN Norge.

Han la til: “Jeg ønsker Martha alt godt for henne videre virke og ser frem til godt samarbeid med hennes etterfølger, i håp om at Caritas, et uttrykk for Guds kjærlighet til verden, fortsatt må blomstre og bære frukt, med røtter dypt plantet i Kirkens hjerte.”

Bårnes overtar midlertidig
Økonomisjef Dag Albert Bårnes, en av Skretteberg nærmeste medarbeidere gjennom mange år, vil fungere som generalsekretær i Caritas Norge frem til ny blir ansatt. Ansettelsesprosessen er igangsatt og Capus AS vil bistå styret i dette arbeidet.

I en en kommentar til EWTN Norge skrive p. Pål Bratbak:
Jeg har hatt gleden av å ha hatt kontakt med Martha siden hun tiltrådte i stillingen som generalsekretær i Caritas Norge, og jeg er mektig imponert over hva hun har fått til. Fra første stund hadde hun store visjoner for Caritas, mål jeg må innrømme at jeg aldri hadde trodd var innenfor rekkevidde. Jeg betvilte aldri ikke hennes kompetanse, jeg bare anså målene for å være helt urealistiske. Og Martha har ikke bare nådd de målene hun satt seg i begynnelsen, hun har forbigått dem til overmål. Hennes engasjement er smittsomt, og det virker som at hennes energi er utømmelig. Jeg er spesielt takknemlig for at hun hadde mot og kreativitet til å bygge opp innenlandsarbeidet til Caritas. Jeg har alltid et ønske om at mennesker i vårt land få se hva Kirken tror og lærer, og ikke bare høre om det. Marthas arbeid har slik jeg ser det vært et bønnesvar. Hun har med sitt profesjonelle blikk og varme hjerte sett hva som kunne gjøres, og fått det til å skje i Oslo, og i de lokale Caritas-kontorene som har blitt etablert i andre byer i Norge. Det er intet mindre en fantastisk. Jeg takker Gud som har utrustet henne til den tjenesten hun har gjort for det norske samfunn gjennom Caritas, og jeg takker henne for at hun våget å jobbe på tiltros for flere motbakker. Caritas Internationalis er heldige som får henne med på laget. Måtte Gud velsigne hennes gjerning også der.

EWTN Norge kommer med flere reaksjoner i “Katolske nyheter for uke 37” på fredag.


Pressemelding

Martha Skretteberg: Går til en sentral rolle for å jobbe med regnskog og klima i det globale Caritas-nettverket

Med virkning fra 1. desember 2023 fratrer Martha Rubiano Skretteberg sin stilling som generalsekretær i Caritas Norge. Dette for å jobbe globalt med bevaring av regnskogen, klima og migrasjon gjennom det internasjonale Caritas-nettverket – verdens nest største humanitære aktør.

  • Det er en spesiell dag for Caritas og mange i og utenfor organisasjonen kjenner på både vemod og takknemlighet når Martha nå velger å fratre som generalsekretær etter mer enn 10 år. Det er få enkeltpersoner som har hatt større betydning for Caritas Norges utvikling enn Martha, sier styreleder Stian Berger Røsland på vegne av styret i Caritas Norge
  • Styret og hele organisasjonen er dypt takknemlig for innsatsen Martha har nedlagt i organisasjonen gjennom mange år og de resultatene vi høster av hennes enestående innsats. Caritas er i dag en av de seks store humanitære organisasjonene og en landsdekkende, ledende aktør på integreringsfeltet i Norge.
  • Martha har arbeidet med denne avgangen over en periode, og har også involvert styret slik at vi har kunnet forberede både hennes avgang og rekrutteringsprosessen for å finne hennes etterfølger. Styret er glade for at økonomisjef Dag Albert Bårnes, en av Marthas nærmeste medarbeidere gjennom mange år, vil fungere som generalsekretær i Caritas Norge frem til ny blir ansatt. Ansettelsesprosessen er igangsatt og Capus AS vil bistå styret i dette arbeidet.

Skretteberg er takknemlig for muligheten hun har fått i Caritas Norge.

  • Jeg er svært takknemlig for at jeg har fått mulighet til å lede Caritas Norge i denne perioden. Som eneste kvinne med innvandrerbakgrunn har det vært spennende å lede en bistandsorganisasjon i Norge og kunne fremme stemmene fra det globale Sør. Jeg er stolt av å ha bidratt til å løfte likestillingsspørsmål globalt. Gjennom lokal forankring og tilstedeværelse i hele verden har Caritas en unik evne til å svare på sosiale utfordringer og kriser.

Skretteberg fortsetter arbeidet for global rettferdighet gjennom det internasjonale Caritas-nettverket, der hun skal jobbe med temaer som regnskog, klima og migrasjon.

  • Jeg ser frem til å ta fatt på en ny jobb i Caritas internasjonale nettverk og arbeide globalt med bevaring av regnskogen, klima og migrasjon. Dette er noen av vår tids største utfordringer, avslutter Martha.

Eventuelle henvendelser rettes til:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne