Skip to content

Maria, alle hjerters dronning

Nytt fra St Paul menighet – «Maria, alle hjerters dronning»
Av Reidun Jofrid Kleppestrand

I St Paul menighet i Bergen har vi nylig startet gruppen «Maria, alle hjerters dronning». Gruppen er tilsluttet den verdensvide Montfort – familien, som en del av «Mary, Queen of all hearts, som er en «forlenget arm» av Montfort-misjonærene (The Company of Mary). Gruppen samler troende som ønsker å være vitner om Evangeliets sannhet og som vil leve ut dåpsforpliktelsene ved hjelp av total konsekrasjon til Jesus Kristus gjennom Maria. Til dette forplikter de seg selv til å praktisere en sann hengivenhet til den velsignede jomfru Maria, slik den Hellige Louis-Marie de Montfort har undervist om, og som de velger som sin åndelige leder.

Gruppen ønsker å samle og komme i kontakt med alle, som har gjort konsekrasjonen etter Montforts metode, også folk fra andre menigheter. Sammen ønsker vi å hjelpe hverandre til å leve det konsekrerte livet gjennom bønn og videre formasjon. Vi har også et kall til å drive misjon på ulike måter gjennom våre liv, der vi særlig kaller og inviterer mennesker til å vende tilbake til sin dåp og fornye sine dåpsløfter på en total måte gjennom forberedelser og gjennomføring av den totale konsekrasjonen til Jesus gjennom Jomfru Maria.

På søndag inviterte menigheten til familiearrangement. Etter messen og kirkekaffe var det tema for de voksne om konsekrasjon til Jesus gjennom Jomfru Maria. Samtidig var det egen samling for barna, der de også lærte mer om Maria. 13 personer – voksne, ungdommer og barn bestemte seg denne dagen for å starte forberedelser til konsekrasjon til Jesus gjennom Maria. De fikk individuell velsignelse av Dom Gregor i kirken. De skal i 33 dager, forberede seg etter den hellige Montforts metode, til konsekrasjonsdagen 8. des.

Gruppen vår i Bergen har oversatt og satt sammen et forberedelseshefte for de voksne og ett annet for barn. De som er interessert i å vite mer om eller vil gjøre denne konsekrasjonen, kan både ta kontakt med presten i sin menighet, og med oss i Bergen for å få materiell og mer informasjon.

Åndelig veileder for gruppen vår er: Dom Gregor Orkisz, mobil 47699414, epost: Grzegorz.Orkisz@katolsk.no

Koordinerende leder: Reidun Jofrid Kleppestrand, mobil 408 85 489, epost: Reidun.Jofrid.Kleppestrand@katolsk.no


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne