Skip to content

Mannen på metroen

Når man reiser, gjør man seg tanker, når man sitter på Parismetroen gjør man seg mange, veldig mange.

Mennesker kommer og går, unge, gamle, mennesker, alle er de medmennesker i våre liv.

Travle mennesker, trette mennesker, glade og triste mennesker; alt et menneske kan være, utstråle og romme, det ser man her.

Det får meg til å tenke, hva er vi, hvem er vi og hvordan ser vi på hverandre? Hvem er din neste?

Så kommer han, mannen. Han er sliten, skitten, stinkende; vi mennesker trekker oss unna i avsky og vemmelse.

Men vi vet ikke hvem han er!

Nei, vi vet ikke hvem han er. Hvem er din neste?

Vi vet ikke hvem han er, den slitne, skitne og stinkende mannen. Likevel dømmer vi med det samme vi ser ham.

Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!  2 Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.[1]

Jesu ord er klare, og ikke til å misforstå,  vi skal elske vår neste som var det oss selv. Alle mennesker trenger kjærlighet og barmhjertighet. «Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est»   [2]

Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen: i seg selv, uten gjerninger, er den død.[3]   

Det undrer meg at vi så ofte ser ut til å mer eller mindre elegant hoppe over dette, selv om Skriften og Jesu ord er mer enn tydelige. I den første delen siterer Jesus fra den store Schema-Israel-bønnen i det gamle testamentet, men føyer altså til   Du skal elske din neste som deg selv´

En av de skriftlærde, som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte: «Hvilket bud er det første av alle?»Jesus svarte: «Det første budet er dette: ‘ Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én.Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.’ Det andre er dette: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ Ikke noe annet bud er større enn disse.»[4]

La oss da elske vår neste, den som måtte komme i vår vei; rik eller fattig, ren eller skitten, alle vi møter er vår neste.

[1] Matt 7, 1

[2] Hvor det er kjærlighet og barmhjertighet, der er Gud

[3] Jak 5, 14

[4] Mark 12, 28

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne