Skip to content

Lørdag og 26. søndag i det alminnelige kirkeår | Høymesse

Vi har fått instalert nytt mikrofonsystem i domkirken i St Olav, dette vil forhåpentligvis glede våre seere.

Sendeskjemamlørdag 30.september

10:00 Konsistorium for utnevnelse av nye kardinaler
14:00 Messen fra EWTNs kapell i Birmingham
18:00 Økumenisk bønnevak – Petersplassen

Sendeskjema 26. søndag i det alminnelige kirkeår – EWTN Norge (direkte messer og rosenkrans)
11:00 Messe fra St Olav domkirke, Trondheim
12:00 Angelus med pave Frans (Facebook)
13:00 Messe fra Knock
14:00 Messen fra EWTNs kapell i Birmingham


Tidebønner:


 

EWTN Norge sender katolsk TV 24-7. For å kunne forsette med det er vi avhengig av din hjelp. Trykk her for å støtte vårt arbeid


 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne