Skip to content

Karmels hage | Thérèse av Lisieux | inspirasjon til hellighet for oss alle!

Bøker nevnt i dagens episode:
Thérèse av Lisieux: En sjels historie, St. Olav forlag 2014.
Marc Foley O.C.D. The context of HolinessPsycholigical and spiritual reflections on the life of St. Thérèse of Lieiseux, ICS publications 2008, 2020.
Andre bøker om henne:
Christopher O Mahony: St. Thérèse by those who knew her, Veritas Publications 1975.
Letters of St Thérèse of Lisieux, Vol II, nr 197, s. 999-1000. To volumer oversatt av John Clarke O:C:D:  Institute of Carmelite Studies.
Hans Urs von Balthasar: TWO SISTERS IN THE SPIRIT, Thérèse of Lisieux & Elizabeth of the Trinity. San Francisco 1992.
Bernard Bro OP. The Little Way, D.L.T. 1997.
Thérèse av Lisieux: The Poetry of Saint Thérèse. ICS Pubications 1996.
Fra The Prayers of Thérèse of Lisieux. ICS Publications 1997.
Steven Paine OCD: The prayers of saint Thérése of Lisieux. ICS Publications, Washington DC 1997.
Celine Martin: My sister Saint Thérèse, Rockford, Illinois. Tan Boks and Publishers 1997.
P.Paulinus Redmond Louis og Zélie Martin, Parents of Thérèse av Lisieux London: CTS Biographies, 2008.
Pauline Martin: Thérèse av Jesusbarnet, Sista samtal. Karmeliterna 2. opplag 2009.
Morten Andreas Bjelland: Den hellige Thérèse av Jesusbarnet, Thérèse av Lisieux. 2018.
 (1995 Maximillian Kolbe forlag)
 
Thérèses Offerakt til Den Barmhjertige Kjærligheten, Karmelittnonnene, Totus Tuus, 2018.
Kjell Arild Pollestad:  En kjærlighetshistorie fra virkeligheten. (Cappelen 1997)

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne