Skip to content

Karmels hage | Låt oss ses i din skönhet

Låt oss ses i din skönhet inneldningskapittel

«Åndelig sang er Johannes av Korsets ‘mest berømte og mest representative verk; det er med dette hans karriere som forfatter begynner og praktisk talt også slutter.’ Johannes (1542- 1591) hadde selv en så stor forkjærlighet for sin Cántico, at han skrev den to ganger, og andre gangen gjorde han store inngrep både i henhold til strofenes rekkefølge og tolkning, vitner om hvilken betydning den hadde for ham.»

Slik starter innledningen til broder Wilfrid Stinissen boken Låt oss ses i din skönhet, (2005 Artos/Norma).

Han slutter innledningskapittelet med følgende ord:

«For alle som rygger tilbake for det direkte møtet med Johannes Korset, det være seg at de skremmes bort av den høye mystikken han snakker om eller at de blokkeres av hans iblant skolastiske tørre språk, kan denne beskjedne kommentar være en mulighet til et indirekte mindre «risikofylt» møte.

Eller er det akkurat motsatt, blir risikoen større?

Det skulle være min store glede.»

Om du ønsker å høre hva han sier mellom disse to setningene, lytt til dagens episode av Karmels hage. Om du ønsker å ta til deg alt han har på hjertet, les hele boken!


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne