Skip to content

Josef arbeideren

Hvorfor feirer vi Josef arbeideren 1. mai?

Pave Pius XII (pave fra 1939 til 1958) innstiftet denne festen i begynnelsen av mai, Marias måned, fordi tanken om arbeidets verdighet ble brukt til å fremme kommunismen. Sovjetunionen proklamerte seg selv som arbeidernes forsvarer, og brukte 1. mai både til å opphøye kommunismen og til å vise frem sin militære makt.

Paven kan også ha funnet motivasjon i budskapet fra Fátima, siden Vår Frue der talte om feilene i Russland som ville smitte hele verden hvis de ikke ble stoppet, og både Maria og Josef viste seg for barna i den siste åpenbaringen 13. oktober 1917.

Hva var Josefs yrke?

Josef var tømrer, noe som betyr at han kan ha laget forskjellige gjenstander som ploger og annet landbruksutstyr, dører, kister og møbler. Han lærte Jesus dette yrket.

Hvordan tjente Josef Gud?

Josef var alltid lydig mot Guds befalinger. Da engelen ba Josef om ikke å være redd for å ta Maria, sin trolovede, inn i sitt hjem, adlød han. Han adlød også da han ble advart om å flykte til Egypt. Selv om han ikke var biologisk far til Jesus, var Josef en hengiven far for Det inkarnerte ord, og han tok Den himmelske fars plass på jorden.

Hva hjelper den hellige Josef med?

Padre Pio sa: “Gå til Josef med fullstendig tillit, for jeg kan ikke huske å ha bedt Josef om noe uten å ha fått det.”

Josef var fosterfar til Jesus, og han arbeidet kontinuerlig for sin familie, den hellige familie. Han sørget for dem, beskyttet dem mot fare og var familiens overhode.

Nå som han er i himmelen, er han en mektig forbeder for oss og skytshelgen for mange mennesker og steder.

Hva kan vi lære av den hellige Josef?

Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss. Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham og tok henne hjem til seg som sin kone og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus. (Matt 1, 18-25)

At Josef var en modig mann, forstår vi når vi hører om flukten til Egypt:

Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død. (Matt 2, 13-15)

Vi vet at Josef var en troens mann som var lydig mot Gud i alt han ba ham om, uten at han visste hva det ville føre til. Da engelen kom til Josef i en drøm og fortalte ham sannheten om barnet Maria bar på, tok Josef Maria til ekte uten å stille spørsmål eller bekymre seg for hva andre ville si. Da engelen kom igjen for å fortelle ham at familien hans var i fare, forlot han straks alt han eide, familie og venner, og flyktet til et fremmed land med sin unge hustru og barnet. Han ventet i Egypt uten å stille spørsmål helt til engelen fortalte ham at det var trygt å vende tilbake.

Hvorfor er Josef den sovende helgenen?

Josef blir noen ganger fremstilt som en sovende helgen. Det var mens han sov at en engel opplyste ham om barnet Maria bar på. Bildet av den sovende Josef berører derfor mange, særlig de som har problemer de trenger hjelp til.

Pave Frans har fortalt hvilken betydning bildet av den sovende Josef har for ham:

«Jeg har en stor kjærlighet til Josef, fordi han er en mann av stillhet og styrke. På bordet mitt har jeg et bilde av Josef som sover. Selv når han sover, tar han seg av Kirken! Ja, ja, ja! Vi vet at han kan gjøre det. Så når jeg har et problem, en vanskelighet, skriver jeg en liten lapp og legger den under den hellige Josef, slik at han kan drømme om det! Med andre ord sier jeg til ham: “Be for dette problemet!” (Apostolisk reise til Filippinene, 2015).

Av EWTN | Teksten er oversatt og redigert av Eli Åm


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne