Skip to content

Hvordan andakten til Den guddommelige barmhjertighet nesten forsvant, men ble reddet av den hellige Johannes Paul II

Hvordan andakten til Den guddommelige barmhjertighet nesten forsvant, men ble reddet av den hellige Johannes Paul II

Andakten, eller hengivenheten til Den guddommelige barmhjertighet er kjent i hele Verdenskirken. Bildet av Den guddommelige barmhjertighet er å se i kirker overalt. Barmhjertighetens rosenkrans er svært populær, og Den hellige barmhjertighetens søndag er en offisiell festdag i kirken, i Norge kalt Den hellige miskunns søndag. Novenen frem mot miskunnssøndagen blir bedt over hele verden. Andaktens grunnlegger, den hellige Faustina Kowalska, er til og med helligkåret.

Men slik har det ikke alltid vært. Faktisk ble hele andakten undertrykt i mange år og gikk nesten tapt for godt. Den kom bare tilbake takket være inderlig bønn, utholdenhet og det guddommelige forsynets hånd. Dette er den eventyrlige historien:

Barmhjertighetsandakten slik vi praktiserer den i dag, stammer fra den hellige Faustina Kowalska, en polsk nonne som levde på begynnelsen av 1900-tallet. Hun hevdet at hun hadde regelmessige visjoner av Jesus og helgener, og at Jesus selv ga henne detaljene i andakten.

Hun skrev ned det hun så og hørte i dagboken sin, som er blitt utgitt på mange språk, blant annet på engelsk med tittelen “The Diary of Saint Maria Faustina Kowalska». Etter å ha advart sine medsøstre om at en storkrig var på vei og at de måtte be for Polen, døde hun i en alder av 33 år den 5. oktober 1938.

Ett år senere invaderte Tyskland Polen. Erkebiskop Jałbrzykowski i Vilnius ble slått av hvor riktig profetien hennes var, og tillot for første gang offentlig bruk av andakten Den guddommelige barmhjertighet. Andakten spredte seg raskt over hele Polen og var en kilde til styrke og inspirasjon i de grusomme krigsårene. I 1941 hadde den spredd seg til mange land, og til tross for krigen kom den også USA.

Da krigen tok slutt, spredte hengivenheten seg enda raskere. I 1951, bare 13 år etter Faustinas død, fantes det 150 religiøse sentre i Polen som var viet til Den guddommelige barmhjertighet.

I 1955 stiftet en polsk biskop, med godkjennelse fra pave Pius XII, en religiøs kongregasjon hvis misjon skulle være å utbre andakten. Pave Pius XII velsignet et bilde av Den guddommelige barmhjertighet i 1956 og tillot mange biskoper over hele verden å gi sin velsignelse til skrifter om andakten. Vatikanradioen begynte til og med å promotere andakten i sine programmer.

To tiår med undertrykkelse

Det var imidlertid ikke alle i det kirkelige hierarkiet som var positive til. Kardinal Alfredo Ottaviani, lederen for Det hellige kontor (forgjengeren til Troskongregasjonen), forsøkte å overtale pave Pius XII til å undertegne en fordømmelse av Faustinas verk, men ble avvist.

Da pave Johannes XXIII ble valgt til pave i 1958, fikk kardinal Ottaviani en ny sjanse. Kort tid etter at den nye paven ble valgt, satte kardinalen Faustinas verker på en liste over bøker som han vurderte å forby. Den 6. mars 1959 utstedte Det hellige kontor til slutt et dokument som forbød bruken av “bilder og skrifter som fremmer hengivenhet til Den guddommelige barmhjertighet i de former som søster Faustina har foreslått”. Det virket som om den hellige Faustinas hengivenhet til Den guddommelige barmhjertighet kunne være over.

Et nytt blikk på andakten

Det polske folket var knust – også mange av de geistlige. En av dem var Karol Wojtyła (senere pave Johannes Paul II), en stigende stjerne i kirkens hierarki. Han var med på å utarbeide flere av de viktigste dokumentene fra Det annet Vatikankonsil og ble utnevnt til erkebiskop av Kraków i en alder av 43 år i 1964.

Allerede ett år etter at han tiltrådte stillingen, og med Vatikanets godkjennelse, satte han i gang en ny undersøkelse av Faustinas liv og virke. Wojtyła oppdaget at den tidligere fordømmelsen av Faustinas verker hovedsakelig skyldtes at Vatikanet ikke hadde lest dem på polsk, men i feilaktige franske og italienske oversettelser. I april 1978, etter flere tiår med arbeid og bønn fra tilhengerne av Den guddommelig Barmhjertighet, opphevet Vatikanet sitt tidligere forbud mot hennes verker. Katolikker over hele verden jublet! Bare noen måneder senere ble kardinal Wojtyła, som hadde ledet arbeidet, utnevnt til pave Johannes Paul II.

Pave Johannes Paul II saligkåret Faustina i 1993 og kanoniserte henne i 2000. Han utnevnte også den første søndagen etter påske til Den guddommelige barmhjertighets søndag, slik Faustina hevdet at Jesus hadde sagt det skulle være. Den hellige Faustina og hennes hengivenhet ble helt gjennom rettferdiggjort og brakte på ny budskapet om Guds uendelige barmhjertighet ut til hele verden.

  

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne