Skip to content

Gå derfor ut

Gå derfor ut
av sr. Ragnhild Bjelland

«Gå derfor ut», sier Jesus til sine disipler, og han sier det ved flere anledninger. Det mest kjente bibelstedet er Matteus 28.18, som vi også kaller misjonsbefalingen:

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.  Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Men misjonsbefalingen er ikke det eneste stedet i Bibelen hvor Jesus ber disiplene gå ut, også i Matteus 22. 8b kan vi lese lignelsen om kongen som innbyr til bryllup, men gjestene vil ikke komme fordi de mente at de hadde viktigere ting fore:

‘Alt er ferdig til bryllupet, men de innbudte var ikke verdige. Gå derfor ut på veikryssene og innby til bryllupet alle dere finner.’ Og tjenerne gikk ut på veiene og samlet alle de kunne finne, både onde og gode, og bryllupssalen ble full av gjester.

Også vi er bedt om å gå ut, gå ut på veiene, stille oss i veikryssene og der hvor menneskene er, for å forkynne, for å innby til Herrens gjestebud.

Hver enkelt av oss er kalt, og vi gir etter våre evner og kapasiteter.  Store teologer og forkynnere i den forstand er de færreste av oss, men alle har vi noe å gi.

La oss ikke, som gjestene i Matteus 22, tro at våre diverse aktiviteter og alskens prosjekter er viktigere enn å forkynne.

Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler

Ledestjernen vår må alltid være kjærligheten, kjærligheten til vår neste, kjærligheten til Gud
– men også til oss selv.

Gå derfor ut på veikryssene og innby til bryllupet alle dere finner.

Gå ut, møt mennesker og forkynn i kjærlighet. Vi kan bare elske Gud og våre medmennesker om vi også elsker oss selv.

Edvard Hoems vakre tekst utrykker dette (Lov Herren 667):

Kom, la oss elske kvarandre og drive all redsle ut.
Den som er utan kjærleik kan aldri bli kjend med Gud.
Kjærleikens himmelgåte femner den vide jord:
Mennesket kan ikkje elske Gud  før mennesket elskar sin bror.


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne