Skip to content

Evangelieforklaringer med pater Arne Marco | 3. uke i påsketiden, fredag

Evangelieforklaringer med pater Arne Marco
Velkommen til “Evangelieforklaringer med pater Arne Marco”, hvor vi tar utgangspunkt i dagens evangelietekst.
Podkast:

YouTube:
Dagens evangelium Joh 6,52–60
På den tid diskuterte jødene med hverandre. «Hvordan,» sa de, «kan denne mann gi oss sitt legeme å spise?» Til dette svarte Jesus: «Sann mitt ord! Dersom dere ikke spiser Menneskesønnens legeme og drikker hans blod, finnes heller ikke liv i dere. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag. For mitt legeme er virkelig næring, mitt blod er virkelig en drikk. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham. Som det er Faderen, den Levende, som har sendt meg, og som det er ham jeg har mitt liv fra, slik skal den som spiser meg, få sitt liv fra meg. Dette er da det brød som er kommet fra himmelen: Det er ikke som det deres fedre spiste i ørkenen, for de døde siden; men den som spiser dette brød, han skal leve i all evighet.» Dette sa han mens han underviste i en synagoge i Kafarnaum.

Efter å ha hørt dette, var det mange av disiplene som sa: «Dette er utålelig; den slags tale kan en ikke høre på.»

Stemme: P. Arne Marco Kirsebom
Regi og produsent: Pål Johannes Nes

© EWTN Norge 2023

Bibeltekst er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet

Om p. Arne Marco

P. Arne Marco er kansler og stiftskapellan i Tromsø Stift hvor han ble inkardinert 2. februar 2022.P. Arne Marco har en lisensiat grad i dogmatikk. Hans Urs von Balthasar er en sentral person i p. Arne Marco sin teologiske formasjon.

Følg p. Arne Marco på hans blogg her

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne