Skip to content

Den nasjonale Olsokfeiringen | Fredag 28.juli

Vi dekker det som skjer i Trondheim under den nasjonale olsokfeiringen. Følg med på våre nettsider for programmet for de ulike dagene.


08.00  Messe i St. Olav domkirke, Trondheim
09.00   Avgang med buss til Stiklestad
11.00   Prosesjon fra tegelverket til Stiklestad kirke
12.00   Høymesse i Stiklestad kirke med diakonvigsel av Florian Pletscher
14.00   Prosesjon til vårt kapell med Olavsrelikvien
14.30   Tilbud om skriftemål
14.30   Enkel bespisning ved kapellet
16.00   Retur med buss til Trondheim
18.30   1. vesper
19.00   Mottagelse og middag i Foreningslokalet i anledning Florian Pletschers diakonvigsel, vert biskop Erik Varden
22.00   Vigilie med påfølgende sakramentstilbedelse


EWTN Norge sender katolsk TV 24-7. For å kunne forsette med det er vi avhengig av din hjelp. Trykk her for å støtte vårt arbeidEWTN Norge sender katolsk TV 24-7. For å kunne forsette med det er vi avhengig av din hjelp. Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne