Skip to content

Benedikt XVI – en leseliste | Heidi Øyma

Benedikt XVI – en leseliste
Av Heidi Øyma

Det kan være vanskelig å orientere seg i den enorme mengden bøker av og om Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. Det følgende er ikke nødvendigvis de verkene som kirkehistorikere om hundre år vil regne som de viktigste (skjønt noen vil ganske sikkert være på den listen), men tekster som ikke er for vanskelig tilgjengelige, og som til sammen gir et godt bilde av mannen og verket. Dessuten er de tekster som har inspirert og fortsatt inspirerer lesere over hele verden, inkludert meg For dem som kan lese tysk, er det flott å møte Ratzinger/Benedikt på originalspråket (også fordi oversettelser selvsagt varierer i kvalitet), men under oppgir jeg utgaver på norsk og engelsk – i stor grad er det de utgavene jeg selv har lest.

Benedikt anså seg først og fremst som en formidler, en som tolket Kirkens store tradisjon for samtidens mennesker og tilrettelegger for et levende møte med Jesus Kristus. Hans pedagogiske og inspirerende evner kom virkelig til sin rett under onsdagsaudiensene der han som pave presenterte store skikkelser fra Det nye testamentet og Kirkens første århundrer. Tre bind er utgitt i norsk oversettelse på St. Olav forlag: Apostlene og Kristi første disipler, Kirkefedrene og Fedre og lærere. (Et fjerde bind om store kvinner i Kirkens historie er på vei)

Stadig aktuelle, selv om bøkene til dels er gamle, er også den korte intervjuboken The Ratzinger Report (Ignatius press) og den lengre intervjuboken Jordens salt (St. Olav forlag) samt Innføring i kristendommen, særlig den første delen (som er den beste og mest originale (St. Olav forlag) og erindringsboken som på engelsk kalles Milestones (Ignatius press). Av de mange tekstene om liturgi foretrekker jeg den lille essaysamlingen Feast of Faith (Ignatius press) fremfor den vanskeligere tilgjengelige Liturgiens ånd (St. Olav forlag). De tre Jesus fra Nasaret– bøkene er utgitt på norsk (Avenir), og ser ut til å være på tilbud på Bok og Media, så her er det bare å slå til, for bøkene virker ellers å være utsolgt fra forlaget. Bind II er utmerket lesning i fastetiden og Den stille uke.

Av kommentarbøker vil jeg anbefale den velskrevne og ikke for tunge Ratzinger’s Faith. The Theology of Pope Benedict XVI av den kvinnelige australske teologen Tracey Rowland (Oxford University Press). Alternativet er Aidain Nichols’ The Thought of Pope Benedict XVI: An Introduction to the Theology of Joseph Ratzinger (Burns & Oats). Tracey Rowland er også blant bidragsyterne i seksjonen om Frans og Benedikt i årsskriftet SEGL årgang 2013.

Som ung teologisk rådgiver under Det annet vatikankonsil, fikk Joseph Ratzinger stor innflytelse på konsildokumentet om åpenbaringen – Dei verbum (norsk  utgave i Det annet vatikankonsil  : Dokumenter, St. Olav, finnes også på katolsk.no)  Det kan derfor passe å inkludere dokumentet på denne leselisten sammen med juletalen til den romerske kurie.

Til sist: Efrem forlag i Bergen har æren for den glimrende artikkelsamlingen Benedikt XVI  Troens og tankens forsvarer : Perspektiver på Joseph Ratzingers teologi som blant annet også inneholder oversettelser og en grundig presentasjon av Regensburg-talen. Jeg anmelder denne Efrem-boken her.

Bonusspor: For dem som klarer å bruke lydbok-formatet til annet enn krim, ligger de to bindene av Peter Seewalds monumentale Benedict XVI : A life  faktisk fritt tilgjengelig på norske Storytel (!). Her finner man blant annet en detaljert gjennomgang av den unge Joseph Ratzingers rolle under konsilet, inkludert en rekonstruksjon av Dei Verbums tilblivelse. Lytt og lær!

Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio? Trykk her for å støtte vårt arbeid

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne