Skip to content

Amerikanske biskoper innleder en mulig helligkåringsprosess for Adele Brise

Amerikanske biskoper innleder en mulig helligkåringsprosess for Adele Brise

Av Zelda Caldwell

De amerikanske katolske biskopene vedtok nylig å starte prosessen for om mulig å offisielt erklære Adele Brise for helgen. Adele, en immigrant fra Belgia som bodde i det nordlige Wisconsin, var vitne til den første og eneste godkjente Maria-åpenbaringen i USA i 1859.

På vårens generalforsamling i Louisville, Kentucky, ga biskopene enstemmig sin tilslutning til å fremme saken om saligkåring og kanonisering av Adele Brise på lokalt nivå.

I 2022 ga Vatikanet sitt formelle godkjenningsstempel til åpenbaringene hun var vitne til, og anerkjente det nylig navngitte National Shrine of Our Lady of Champion i Champion, Wisconsin, som et godkjent åpenbaringssted.

Biskop David Ricken fra bispedømmet Green Bay, som tok initiativ til den formelle undersøkelsen av åpenbaringene, forteller til Catholic News agency (CNA) at antallet pilegrimer som reiser til helligdommen har økt fra 10 000 i året til over 200 000 i året siden åpenbaringene ble godkjent. “Den hellige mor kaller folk til helligdommen for å oppleve freden og enkelheten der, og det grunnleggende budskapet i evangeliet og katekismen,” sier Ricken.

Vår Frue av Champion er skytshelgen for den nordlige Maria-ruten av den nasjonale eukaristiske pilegrimsvandringen. Årets pilegrimsvandring vil stoppe ved helligdommen den 16. juni på vei til den nasjonale eukaristiske kongressen i Indianapolis.

En helgen for vår tid

Den 9. oktober 1859 rapporterte den belgiskfødte Adele Brise at hun hadde sett den første av tre åpenbaringer av Jomfru Maria mens hun gikk i skogen i Champion i Wisconsin. Adele, som da var 28 år gammel, så en kvinne kledd i hvitt med en krone av gullstjerner som ba henne om å be for synderes omvendelse og lære barn om troen.

Adele satte straks i gang med å besøke familier innenfor en radius på 80 kilometer fra hjemmet sitt for å dele evangeliet med dem og undervise dem i katekismen. De var belgiske immigranter som henne selv, men i motsetning til Adele hadde de mistet troen etter at de kom til Amerika.

“Hun er veldig aktuell for vår tid, for vi står overfor de samme problemene. Folk som ikke kjenner troen, folk som har falt bort fra kirken. Hun viser oss hva det vil si å være en evangeliserende kateket», sier Ricken. “Fra det øyeblikket hun fikk åpenbaringene, reiste Adele ivrig rundt i det ville landet nordøst i Wisconsin for å undervise barn. Hun gikk så langt som til å gjøre husarbeidet for familiene i bytte mot at hun fikk litt tid til å undervise barna,” forteller biskopen.

Hun samlet etter hvert andre kvinner til å hjelpe seg med oppdraget og etablerte et skolehus og et kloster. Hennes far bygde et kapell på stedet for åpenbaringene, som etter hvert ble en helligdom til ære for Vår Frue av den gode hjelp. Navnet kommer av ordene den hellige mor sa til Adele: “Jeg vil hjelpe deg.”

Hva sa den hellige mor til Adele Brise?

Etter at Adele hadde fortalt om den første åpenbaringen, rådet sognepresten henne til å spørre: “I Guds navn, hvem er du, og hva vil du meg?”

“Jeg er himmelens dronning som ber for synderes omvendelse, og jeg ønsker at du skal gjøre det samme. Du mottok nattverden i morges, og det er bra. Men du må gjøre mer. Avlegg skriftemål og gå til nattverd for synderes omvendelse. Hvis de ikke omvender seg og gjør bot, vil min Sønn være nødt til å straffe dem”, heter det i åpenbaringen.

Ifølge helligdommens nettside så Maria vennlig på Adele og hennes ledsagere (som ikke kunne se henne) og sa: “Salige er de som tror: Salige er de som tror uten å se.” Etter dette så himmeldronningen mot Adele og spurte “Hva gjør du her i lediggang mens dine ledsagere arbeider i min Sønns vingård?”

“Hva mer kan jeg gjøre, kjære frue?” spurte Adele og gråt. “Samle barna i dette ville landet og lær dem hva de trenger å vite for å bli frelst.” “Men hvordan skal jeg lære dem det, jeg som vet så lite selv?” sa Adele. “Lær dem katekismen,” svarte kvinnen i hvitt, “hvordan de skal gjøre korsets tegn, og hvordan de skal nærme seg sakramentene; det er det jeg ønsker at du skal gjøre. Gå og frykt ikke, jeg vil hjelpe deg.”

Mulige mirakler

I talen til sine medbiskoper delte Ricken vitnesbyrd fra mennesker som sa at de var blitt helbredet etter forbønn fra Adele. Av kandidater til salig- og helligkåring krevers det normalt to mirakler som tilskrives deres forbønn, i tillegg til bevis på at de var hellige og dydige.

“Når vi undersøker Adeles liv nærmere og samler inn vitnesbyrd fra mennesker som vitner om Adeles voksende dyd og dype tro, er det to historier om helbredelse som er mest fremtredende”, sa Ricken.

Han fortalte historien om en kvinne ved navn Sharon, som mens hun var innlagt på sykehus på grunn av depresjon, fikk et syn av en kvinne hun oppfattet som Adele Brise, og som ga henne viljen til å leve et liv i troens glede.

Den andre personen som vitnet, en mann ved navn John, ble i 2018 diagnostisert med tykktarmskreft, som hadde spredd seg til lungene. Han fikk det han mener er en mirakuløs helbredelse etter at han ba om forbønn fra Adele.

Biskop Ricken siterte John: “I januar 2022 ble jeg erklært uten tegn på sykdom, og jeg har vært uten påvist kreft gjennom mine siste skanninger helt frem til april 2024.  Jeg ber hver dag, og jeg er overbevist om at besøket mitt i Champion-helligdommen og mitt dypere forhold til Maria gjennom Adele, virkelig har helbredet meg.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne