Skip to content

Adventkatekese om familien | Episode 2: Barna i kirken og det fjerde bud

EWTN Norge – St Rita Radio vil gjennom advent sende i reprise adventserien fra 2021 om ekteskapet og familien.

I dag er vi så heldige å ha med oss både p. Egil og p. Khiem.

P. Egil Mogstad er sogneprest i St Olav domkirke og holder faste troskurs hver fredag på St. Rita Radio. Han vil innlede med å snakke om familien og særlig dåpen. Hva lover vi egentlig i dåpen?

P. Khiem er sogneprest i St Barbara. Han tar oss videre med det fjerde bud. Du skal hedre din mor og din far. Er dette et bud som bare gjelder de små barna?

Episode 1

EWTN Norge er lytterfinansiert, uten din støtte kan vi ikke gjøre vårt arbeid. Hjelp oss å nå flere, støtt vårt arbeid på Vipps 650212.

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

‘Reminders’ About Ukraine

COMMENTARY: Ukraine’s religious leaders and the faith of its people have been essential in sustaining that hard-pressed country’s Davidic struggle against the Russian Goliath.

Mer nyheter

Bidrag etter emne