Skip to content

9.september på St Rita –

9.septmber på St Rita – EWTN Norge – 23. uke i det alminnelige kirkeår, fredag

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Evangelium Luk 6,12–19
På den tid la Jesus denne lignelsen frem for disiplene: «Kan vel en blind lede en blind? Bærer det ikke da i grøften med dem begge? Disippelen står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester. Et lite rusk i din brors øye ser du, men bjelken i ditt eget blir du ikke var? Hvordan kan du si til din bror: ‘Bror, la meg få ta rusket ut av øyet ditt,’ når du ikke ser bjelken i ditt eget? Din hykler! Få først bjelken ut av ditt eget øye, så ser du også skarpt nok til å få rusket ut av din brors.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner:


Nye program:


Video:

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Ukens nyheter | Rådsmøte i Caritas og biskop Berislav

I denne ukens nyheter starter vi lokalt med nyheter fra Tromsø, Trondheim, Oslo og Mariaholm. Vi har likt og ulikt fra den store katolske verden. Stikkord: erkebiskop Vigano, bispeutnevnelser, liturgi, eutanasi, og et lik i veien for jubelåret. 

Mer nyheter

Bidrag etter emne