Skip to content

9.oktober på St Rita – Gå og vis dere for prestene

9.oktober på St Rita – EWTN Norge – 28. uke i det alminnelige kirkeår, søndag(år 2) –

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Dagens evangelium Luk 17,11–19
En gang på veien opp til Jerusalem kom Jesus til en landsby; det var i grenseegnene mellom Samaria og Galilea.

Der kom det mot ham ti spedalske. De ble stående langt borte og rope etter ham: «Jesus, mester, ha miskunn med oss!»

Da han så dem, svarte han: «Gå og vis dere for prestene.» Og mens de var på vei, ble de renset.

Men en av dem, straks han så at han ble frisk, vendte om og priste Gud med jubelrop, og kastet seg nesegrus for Jesu føtter og takket ham. Det var en samaritan.

Jesus spurte da: «Ble ikke alle ti renset? Eller hvor er de andre ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å takke Gud?»

Og så sa han til ham: «Reis deg bare og gå. Din tro har frelst deg.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 4):Nye program:Video:

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Hverdagsfrø | Johannes døperen

Hverdagsfrø | Johannes døperen Den 24.juni feirer vi vi høgtiden for Johannes døperen.  Hverdagsfrø for små helter er en programserie fra St Rita Radio for

Mer nyheter

Bidrag etter emne