Skip to content

9.januar på EWTN Norge

9.januar på EWTN Norge | 1. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag

Gå til Dagens evangelium
Gå til Tidebønner
Gå til Nye podkaster
Gå til Se EWTN Norge og programoversikt
Gå til Dagens on demand forslag fra EWTN Norge
Gå til Støtt EWTN NorgeSe EWTN Norge

 

Direkte rosenkrans er tilbake fra 11.januar
Hvordan be rosenkrans?
Last ned en ebok om Rosenkransen

Dagens tekster
Følg messen hverdag kl 14.00 på EWTN Norge, på fester kl 18.00 fra St Olav domkirke i Trondheim og på søndager kl 11.00.

Inngangsvers

Jeg så en mann sitte på en høy trone. En skare av engler tilbad ham og sang: Se ham hvis rike har et navn som varer evig.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi er kommet sammen i din Sønns navn og roper til deg: Hør ditt folks bønn, gjør oss lydhøre for din vilje med oss, og gi oss kraft til å oppfylle den.
Ved vår Herre…

1.Lesning 1 Sam 1,9–20

I de dager da de hadde spist og drukket i Sjilo, reiste Hanna seg og gikk frem for Herren. Eli, presten, satt på sin stol ved dørstolpen til Herrens tempel. I sin hjertesorg bad hun til Herren og gråt sårt. Hun gav et løfte og sa: «Herre, hærskarenes Gud! Dersom du vil se hvor ondt din tjenerinne har det, og komme meg i hug og ikke glemme din tjenerinne, men la meg få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele livet, og det skal aldri komme rakekniv på hans hode.» Slik bad Hanna lenge til Herren, og Eli fulgte munnen hennes med øynene. Det var inne i seg hun bad; hun rørte bare leppene, men stemmen hørtes ikke. Derfor trodde Eli hun var drukken, og han sa til henne: «Hvor lenge vil du oppføre deg som drukken? Se til å få rusen av deg!» «Nei, herre,» svarte Hanna, «jeg er en ulykkelig kvinne. Vin eller annen rusdrikk har jeg ikke drukket; jeg bare klager min nød for Herren. Hold ikke din tjenerinne for en dårlig kvinne! For jeg har hele tiden talt ut av min store sorg og smerte.» Da sa Eli: «Gå bort i fred! Israels Gud skal gi deg det du har bedt ham om.» Hanna svarte: «Måtte din tjenerinne finne godvilje hos deg!» Derefter gikk hun sin vei; hun fikk seg mat og så ikke lenger så sorgfull ut.

Neste morgen stod de tidlig opp, bøyde seg og tilbad Herren. Så gav de seg på hjemvei og kom til Rama. Og da Elkana igjen var sammen med sin hustru Hanna, kom Herren henne i hug. Før året var omme, ble hun med barn og fødte en sønn. Hun kalte ham Samuel; «for jeg har bedt Herren om ham,» sa hun.

Responsoriesalme 1 Sam 2,1. 4-5. 6-7. 8abcd

Omkved: Mitt hjerte fryder seg i Herren, han opphøyer de små og ringe.

Mitt hjerte fryder seg i Herren,
i Gud finner jeg min styrke.
Min munn er vidt opplatt mot mine fiender,
jeg jubler over min frelse.

Den mektiges bue er brutt,
den svake omgjordet med styrke.
De mette lar seg leie for brød,
de sultne slutter å streve.

Den barnløse blir mor til mange,
den som er rik på sønner visner bort.
Det er Herren som råder over liv og død,
som fører ned i dødsriket og fører ut.

Herren gjør fattig, og han gjør rik,
han fornedrer og han opphøyer.
Han reiser arming opp av støv, av sølen fattig mann,
benker dem blant stormenn og gir dem hedersplass.

Evangelievers

Halleluja. Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet. Halleluja.

Dagens evangelium Mark 1,21–28

Jesus var i Kafarnaum, og da sabbaten kom, gikk han inn i synagogen og underviste. Folk ble slått med undring over hans lære, for han talte som en mann med myndighet, og ikke som de lovkyndige. Da var det nettopp i synagogen en mann med en vanhellig ånd, som gav seg til å rope: «Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, – Guds Hellige!» Men Jesus befalte den skarpt: «Ti stille, og kom ut av ham!» Da rev og slet ånden voldsomt i mannen, og for ut med et høyt skrik. Alle ble rystet og forferdet, så de begynte å spørre hverandre hva dette vel kunne være: «En ny lære? Og det med myndighet bak seg! Til og med demonene må jo lystre når han befaler!» Og hurtig spredtes ryktet om ham overalt, over hele Galilea.

(www.bibelen.no og www.katolsk.no)


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio

Tidebønner:
Tidebønn for det alminnelige kirkeår.
Tekst til tidebønnene finner du her
Nye program:


Vil du hjelpe andre mennesker med å vokse i troen og kjærlighet til Gud gjennom en gave til EWTN Norge – St Rita Radio?

Støtt oss månedlig eller med en engangsgave.


Se EWTN Norge

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne