Skip to content

8.august på St Rita – Betaler ikke deres mester tempelskatten

8.august på St Rita – EWTN Norge – 19. mandag i det alminnelige kirkeår, minnedag for den hellige Dominikus

Herre, kom din pakt ihu,
og glem ikke for alltid ditt arme folk!
Herre, reis deg, før din sak,
og glem ikke dine fienders røst!

Evangelium Matt 17,22–27
En gang Jesus og disiplene var samlet i Galilea, sa han til dem: «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender og bli slått ihjel, men tre dager efter skal han bli oppvakt fra de døde.» Dette fylte dem med dyp sorg og uro.

Da de var vendt tilbake til Kafarnaum, kom oppkreverne av tempelskatten til Peter og spurte: «Betaler ikke deres mester tempelskatten?» Han svarte: «Jovisst.» Så gikk han hjem; men før han fikk sagt noe, spurte Jesus: «Hva mener du, Simon, – kongene her på jorden, hvem er det de krever skatter og avgifter av? Av sine egne, eller av de fremmede?» «Av de fremmede,» svarte Peter. «Så går altså deres egne fri,» sa Jesus. «Men for at vi ikke skal utfordre dem, kan du gå ned til sjøen og kaste ut et snøre. Så skal du ta den første fisken du får og åpne munnen på den; der finner du en statera. Den tar du og gir dem for deg og meg.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner:


Nye program:Video:
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=DN5eKo9pgag[/embedyt]

 

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Ukens nyheter | Rådsmøte i Caritas og biskop Berislav

I denne ukens nyheter starter vi lokalt med nyheter fra Tromsø, Trondheim, Oslo og Mariaholm. Vi har likt og ulikt fra den store katolske verden. Stikkord: erkebiskop Vigano, bispeutnevnelser, liturgi, eutanasi, og et lik i veien for jubelåret. 

Mer nyheter

Bidrag etter emne