Skip to content

7.oktober på St Rita – Jeg vil vende tilbake til det huset jeg kom fra.

7.oktober på St Rita – EWTN Norge – 27. uke i det alminnelige kirkeår, fredag(år 2) – Vår Frue av Rosenkransen

Hill deg, Maria, full av nåde,
Herren er med deg;
velsignet er du blant kvinnene,
og velsignet er ditt livs frukt.

Dagens evangelium Luk 11,15–26
På den tid drev Jesus ut en demon og folket undret seg; men noen av dem sa: «Det er ved Beel-Zebul, demonenes fyrste, at han driver demonene ut.» Andre ville lokke ham og bad om et tegn fra himmelen. Men han, som visste hva de hadde i sinne, sa til dem: «Et rike som ligger i innbyrdes strid, blir lagt øde, og husene styrter sammen. Så hvis Satan står i konflikt med seg selv, hvorledes kan da hans rike bestå? Dere sier jeg driver demoner ut ved Beel-Zebuls hjelp. Men hvis det er i Beel-Zebuls navn jeg driver demoner ut, hvem er det da deres egne djevleutdrivere påkaller? Så står de der som deres egne dommere! Er det derimot ved Guds finger jeg driver demoner ut, da er det jo Guds rike som er kommet til dere! Når en mektig mann vokter sin borg med våpen i hånd, da er hans eiendom trygg. Men hvis en enda mektigere kommer over ham og slår ham ned, da tar han fra ham rustning og våpen, dem som han satte sin lit til, og deler ut hans eiendom som bytte.

Den som ikke er med meg, er imot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer.»

«Når den onde ånd farer ut av et menneske, flakker den gjennom ørkenen på leting efter et hvilested, uten å finne det. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til det huset jeg kom fra.’ Og der finner den det rengjort og pyntet. Da går den og henter syv andre ånder, verre enn den selv, og flytter inn og slår seg ned igjen; og dette siste blir verre for det mennesket enn det første.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 3):Nye program:
Video:

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Pater Ellert Dahl er død

Av sr. Anne Bente Hadland Pater Ellert Dahl er død, 96 år gammel etter 70 år i Dominikanerordenen. Han var den eldste av brødrene i

Mer nyheter

Bidrag etter emne