Skip to content

7.september på St Rita – Gled dere da og dans av fryd

7.septmber på St Rita – EWTN Norge – 23. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag

Du er rettferdig, Herre, og din dom er rettvis.
Gjør med din tjener etter din miskunn!

Evangelium Luk 6,12–19

På den tid så Jesus opp, festet blikket på sine disipler og sa:
«Salige er dere fattige, for Guds rike hører dere til.
Salige er dere som nå sulter, for dere skal få spise dere mette.
Salige er dere som nå gråter, for dere skal få le.

Salige er dere når menneskene hater dere, når de bannlyser dere og spotter dere, når de skyr dere som frafalne for Menneskesønnens skyld. Gled dere da og dans av fryd, for en stor lønn venter dere i himmelen. For det samme gjorde deres forfedre med profetene.

Men ve dere rike, for dere har alt fått deres trøst.
Ve dere som nå er mette, for dere skal komme til å sulte.
Ve dere som nå ler, for dere skal komme til å sørge og gråte.
Ve dere når alle taler vel om dere, for det samme gjorde deres forfedre med de falske profetene.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner:


Nye program:

Video:

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne