Skip to content

31.oktober på St Rita – innby fattige, vanføre, lamme og blinde

31.oktober på St Rita – EWTN Norge – 31. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg!
Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud!

Dagens evangelium Luk 14,12–14
På den tid sa Jesus et ord til en fariseer som hadde innbudt ham: «Når du innbyr folk til middag eller aftens, så er det ikke dine venner, dine brødre, dine slektninger eller dine rike naboer du skal be. For de inviterer deg bare igjen, og så har du allerede fått gjengjeld. Nei, når du holder gjestebud, så innby fattige, vanføre, lamme og blinde; da er du lykkelig, for de har ikke noe å gjøre gjengjeld med. Men i stedet får du gjengjeld ved de rettferdiges oppstandelse.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:


Tidebønner (uke 3):Nye program:

1024×576.jpg” alt=”” width=”696″ height=”392″ />

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne