Skip to content

30.september på St Rita – Dere skal få se himmelen åpen

30.septmber på St Rita – EWTN Norge – 26. uke i det alminnelige kirkeår, fredag

Alt du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i rettferdighet, for vi har syndet mot deg, og vi har ikke fulgt dine bud; men herliggjør ditt navn, og gjør med oss etter din miskunns rikdom!

Dagens evangelium Luk 10,13–16

På den tid sa Jesus: «Ve deg, Korazin! ve deg, Betsaida! for om de undergjerninger som dere har opplevd, var skjedd i Tyros eller Sidon, ville de forlengst ha vendt om og sittet i sekk og aske. Og på Dommens Dag skal det ikke gå Tyros og Sidon så ille som dere. Og du, Kafarnaum – så du tror du skal heve deg like til himmelen? Nei, til dødsriket skal du bli styrtet ned! – Den som lytter til dere, lytter til meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster også den som har sendt meg.»
Ja,» legger han til, «tro meg på mitt ord: Dere skal få se himmelen åpen, og Guds engler stige opp og ned over Menneskesønnen.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner (uke 2):


Nye program:


Video:
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=bsM5JRKNiXs[/embedyt]

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne