Skip to content

3.september på St Rita – Menneskesønnen er herre over sabbaten

3.septmber på St Rita – EWTN Norge – 22. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag

Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg!
Du, Herre, er tilgivelse og godhet,
og full av miskunn mot alle som søker deg.

Evangelium Luk 6,1–5
En sabbat falt det seg slik at Jesus la veien over en kornmark, og disiplene begynte å plukke og spise aks som de gned ut med hendene. Noen av fariseerne sa: «Hvordan kan dere gjøre slikt som ikke er tillatt på sabbaten?» Jesus svarte dem: «Har dere ikke lest hva David gjorde da han ble sulten, han og folkene hans? Hvordan han gikk inn i Guds hus og tok og spiste av skuebrødene, og lot sitt følge gjøre det samme, enda det bare er prestene som har lov til å spise dem?» Og så la han til: «Menneskesønnen er herre over sabbaten.»
(www.katolsk.no)

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller kontonummer 3905.10.86949.

Dagens evangelium:

Tidebønner:


Nye program:


Video:

Looking for the latest insights

on church and culture?

Get articles and updates from our WEEKLY NEWS newsletter.


Share

Anbefaling

Flere nyheter om dette emnet

Mer nyheter

Bidrag etter emne